Předvolební vysílání v Českém rozhlase pro senátní a komunální volby

30. červenec 2014

Český rozhlas připravil i před podzimními volbami rozsáhlý projekt předvolebního vysílání, ve kterém dá prostor kandidátům, přinese základní informace o volbách i praktické rady pro voliče a chybět nebudou ani předvolební debaty. 

Celkem předvolební vysílání zahrne přes 125 hodin speciálních pořadů, a to na regionálních stanicích, na Radiožurnálu i na Český rozhlas Plus. I tentokrát sehraje významnou roli také zpravodajský web, kde posluchači naleznou vše výše zmiňované a také odkazy na jednotlivé programy s možností si je poslechnout ze záznamu.

Senátní kandidáti se představí v příslušných regionech ve „Vizitkách“, ve kterých budou odpovídat na předem známé otázky, a v období mezi prvním a druhým kolem také ve 20 minutových duelech na Radiožurnálu a regionálních stanicích.

Ve vizitkách se představí také kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to na Český rozhlas Regina. Český rozhlas Regina společně s Českým rozhlasem Plus nabídnou také předvolební debaty lídrů kandidátek do zastupitelstva hl. m. Prahy.

U komunálních voleb mimo Prahu čekají kandidáty na regionálních stanicích debaty lídrů kandidátek do zastupitelstev krajských měst a hodinové bloky věnované komunálním volbám v každém okresním městě. Ve 4 vybraných menších městech Český rozhlas uspořádá „Předvolební debaty Radiožurnálu“, kterých se zúčastní opět lídři všech kandidujících subjektů ve volbách do příslušného městského zastupitelstva.

„Byli jsme postaveni před situaci, jak pokrýt komunální volby, protože není fyzicky možné představit kandidáty nebo hlavní volební témata ve všech městech a obcích v Česku. Po diskusích jsme nakonec zvolili variantu, kdy Český rozhlas dá prostor lídrům všech kandidátek ve všech krajských a okresních městech. Vzhledem ke specifičnosti tohoto typu voleb nebude Český rozhlas uplatňovat žádné filtry – do všech předvolebních debat tak budou mít přístup zástupci všech subjektů, které do příslušného zastupitelstva kandidují,“ popisuje z části předvolební vysílání náměstek generální ředitele pro program a vysílání René Zavoral.

V případě, že těchto subjektů bude víc, budou účastníci rozděleni na základě losu do několika debat po cca 8 - 10 kandidátech (stejný model Český rozhlas použil při debatách před volbami do Evropského parlamentu na jaře 2014). V případě senátních voleb dá Český rozhlas ve vysílání prostor všem kandidátům ve všech senátních obvodech. Před druhým kolem voleb nabídne duely postupujících kandidátů ve všech volebních obvodech, kde se druhé kolo voleb bude konat.

„Stejně jako v případě minulých voleb, i tentokrát bude Český rozhlas maximálně transparentní. Pořadí, v jakém se v jednotlivých programových řadách představí zástupci jednotlivých kandidujících subjektů, určí los za účasti veřejnosti a s videopřenosem na webových stránkách. Tam budou zveřejňována také pravidla vztahující se k jednotlivým pořadům i k předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu jako celku,“ upřesňuje ředitel Centra zpravodajství Tomáš Pancíř.

I tentokrát bude předvolební vysílání vedeno heslem „Nikomu nepomáhat, nikomu neškodit.“
Stejně jako v minulých předvolebních obdobích budou platit speciální Předvolební pravidla pro zaměstnance a spolupracovníky Českého rozhlasu, která s účinností od 1. srpna 2014 vydá svým rozhodnutím generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Termín voleb do zastupitelstev měst a obcí a prvního kola voleb do Senátu je stanoven na 10. -11. 10. 2014. Termín druhého kola voleb do Senátu je stanoven na 17. - 18. 10. 2014.
Ve dnech 19. - 20. 9. a 26. - 27. 9. 2014 se uskuteční doplňovací volby do Senátu v obvodu Praha 10.

Po uzavření volebních místností začne od 14.00 hodin speciální blok společného volebního vysílání na Radiožurnálu a Český rozhlas Plus. Přinese nejenom vstupy z volebních štábů centrálních i z regionů, ale také reakce a komentáře politologů i politiků. V případě komunálních voleb na toto společné vysílání naváže v podvečer debata věnovaná výsledkům voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy, kterou bude vysílat společně Český rozhlas Regina a Plus

Mgr. Tereza M. Krásenská
Tisková mluvčí

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace