Preventivní opatření související s koronavirovou nákazou

9. březen 2020

Pravidla, kterými se Český rozhlas snaží předcházet šíření nemoci covid-19 mezi svými zaměstnanci a externími spolupracovníky.

  1. Externisté, kteří se vracejí ze zemí se středním a vysokým rizikem výskytu koronaviru (seznam zemí je na koronavirus.mzcr.cz) a mají-li se dostavit do 14 dnů po návratu z této země do ČRo k výkonu činnosti, jsou povinni kontaktovat svého praktického lékaře, řídit se jeho pokyny a dohodnout s obvyklou kontaktní osobou v ČRo další způsob spolupráce (např. výkon činnosti z domova).

  2. Externisté, kteří se dostali do situace, kterou lze považovat z hlediska nákazy koronavirem za rizikovou, jsou povinni dohodnout s obvyklou kontaktní osobou v ČRo další způsob spolupráce (např. výkon činnosti  z domova).

  3. Český rozhlas žádá všechny své externisty, kteří se chystají na dovolenou do oblastí s rizikem výskytu koronaviru, aby pečlivě zvážili uskutečnění této cesty.
Spustit audio