Příroda se letos víc zelenala

5. říjen 2005

Třeba i vám se letos zdálo, že zeleň, která nás obklopuje, je nějaká sytější, tmavší, prostě zelenější. A to dokonce i ve městě. Je tím vinna letošní dlouhá vláda zimy, která byla dlouhá, dokonce i sněžná, takže se nám mohl každý lístek zdát jako návrat k životu. S otázkou, zda tomu opravdu tak bylo, jsme se vydali do Botanické zahrady UK za dr. Václavem Větvičkou.

Ten se ptal ledaskde. V Českém hydrometeorologickém ústavu nabídli možné vysvětlení, že se letos nad naším územím honila jedna bouřka za druhou a vzduch byl plný ozónu a oxidu dusíku. Profesor Lubomír Nátr z Přírodovědecké fakulty UK připomněl, že se oxidy dusíku dostávají při bouřkách se srážkami do půdy a ve formě dusičnanů jsou pak snadno dostupné i rostlinám, takže by možnost tmavší zeleně opravdu mohla nastat.

Dr. Michal Vaníček ze solární a ozónové observatoře v Hradci Králové informoval, že v první polovině letošního roku bylo u nás naměřeno zvýšené množství ultrafialového záření, a to v lednu o 7 %, v únoru o 8 %, v březnu o 37 %, v dubnu o 20 %, v květnu o 15 %, v červnu o 17 %. Pokud jde o extrémní dávky záření měřené v jednotlivých dnech v květnu a v červnu v Hradci Králové, zaznamenali vůbec největší maximální hodnoty za celou dobu, co měření provádějí. Takže u nás dopadlo tolik ultrafialového záření, kolik je typické pro oblasti Středomoří nebo severního pobřeží Afriky. Český hydrometeorologický ústav proto vydal v červnu pro sdělovací prostředky varování před tímto vysokým ultrafialovým zářením. - Naše kytky toto varování neslyšely, konstatuje dr. Václav Větvička.

Spustit audio