Pronájmy v regionálních stanicích Českého rozhlasu

28. prosinec 2018

Nahrávací studia a další služby si můžete pronajmout i v regionálních stanicích Českého rozhlasu po celé České republice. Podrobné informace k vybavení i podmínkám pronájmu vám rádi poskytnou zástupci vybraných regionálních studií.

Čtěte takéPoptávkový formulář pro obchodní spolupráci

K pronájmu jsou k dispozici nahrávací studia v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostrave, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Praze.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Brno

PracovištěCena v Kč/hod.
Hudební studio 7 + režie
(cena je stanovena podle počtu účinkujících)
1.000-1.800
do 5 účinkujících1.000
do 10 účinkujících1.400
do 15 účinkujících1.600
nad 15 účinkujících (max. 25)1.800
Samostatná režie 7, střižna500
Slovesné studio 6 + režie700
Slovesné studio 8 + režie700
Samostatná režie 6,8500
Přenosový vůz (+ cestovní náklady 25 Kč/km)6.000/4 hod.
+ každá započatá hodina 1.000
Malé přenosové zařízení (+ cestovní náklady dohodou)1.000

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a bez honoráře zvukového mistra a technika. Ten je nutno dojednat smluvně s podmínkou, že alespoň 1 její člen bude zaměstnancem Českého rozhlasu Brno.V ceně pronájmu není režisér nahrávky, jeho služby si klient zajišťuje a hradí sám.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase České Budějovice

SlužbyCena v Kč/hod. (pondělí-pátek)Cena v Kč/hod. (sobota, neděle a svátky)
Mistr zvuku300600
Technik200400
Přenosový vůz10.000 Kč/den 
Přenosový vůz6.000/4hod + 1.000 další započatá hodina 
+ každá započatá hodina práce osádky5001.000
Přepravné (ujeté km přenosovým vozem)14 Kč/km 
Studio + režie300600
Studio200400
Režie100200
Malé studio100200
Studiový sál s režií (účast veřejnosti)5001.000
Příprava - 1 hod před akcí a 1 hod po akci200400

Ladění nástroje (koncertní křídlo Petrof) zákazník objednává a hradí samostatně. Hudební režisér není součástí pronájmu, zákazník si ho objednává a hradí samostatně (cena dohodou).

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Hradec Králové

PracovištěCena Kč/hod.
Režie 1700
Režie 2700
Režie 3700
Přenosové vozidlo - Transportér700 + cestovní náklady 5 Kč/km

Ceny za pronájem zařízení a pracovišť jsou uvedeny včetně práce technika. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH - k ceně se účtuje příslušná daňová sazba.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Olomouc

PracovištěCena v Kč/hod.
Studio 1 
- hudební skupiny, sólisté, malé a střední orchestry (700 m3)100
Studio - Hlasatelna - mluvené slovo 1-2 osoby (23 m3)100
Studio - Plenér 50 m3 (bezdozvukový prostor) - četba, dramatické útvary, efekty (50m3)100
Režie 1 (mluvené slovo) - záznam a střih100
Režie 2 (hudební) - záznam a střih/stream, finální zvukové stopy100
Přenosová záznamová a zvuková zařízení (mobilní komplet)3 500/den
Přenosná zvuková zařízení - natáčení, ozvučení2 000/den
Přenosná záznamová sada - malá800/den
Zvukový mistr250
Zvukový technik200
Hudební/ slovesný režisér250
Technický dozor100
pronájem koncertního křídla Petrofcena dohodou

Je možný pronájem libovolné kombinace výrobních pracovišť, techniky i hudebního nástroje podle náročnosti zakázky a přání objednatele. Podmínkou pronájmu je obsluha nebo dozor zaměstnancem Českého rozhlasu Olomouc.

V rámci objednávky bude uvedeno složení týmu a způsob úhrady. Ceny za pronájem zařízení a pracovišť Českého rozhlasu Olomouc jsou uvedeny bez práce obsluhy, tj. služeb.

Filmování a fotografování v prostorách budovy ČRo Olomouc je možné pouze se souhlasem ředitele ČRo Olomouc.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH  (k ceně se účtuje příslušná daňová sazba).

Konkrétní podmínky:

Český rozhlas Olomouc si v odůvodněných případech vyhrazuje právo sjednat se zájemcem o nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje individuální podmínky nájmu, které budou stanoveny v nájemní smlouvě mezi ČRo Olomouc a nájemcem. 

 Vícenáklady: V případě, že nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje s ohledem na konkrétní poptávaný rozsah nájmu představuje pro Český rozhlas Olomouc zvýšené náklady na zajištění tohoto nájmu (např. blokace přilehlých prostor, stěhování zařízení, atd.), má Český rozhlas Olomouc právo připočítat k ceně 1 hodiny nájmu dle tohoto ceníku, paušální částku. V době státních svátků se personální náklady hrazené objednatelem navyšují o příplatek ve výši 100% a o sobotách a nedělích o příplatek ve výši 20%. Konkrétní výše nájemného bude stanovena v nájemní smlouvě mezi ČRo Olomouc a nájemcem.

 Platnost od 1. 7. 2021

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Ostrava

Název pracovištěCena v Kč/hod.Cena v Kč/4 hod. (frekvence)
Komplex Režie 1 a Studio 1550*2 200
Režie 1 (úprava)350*1 400
Studio 1 (zkušebna)200*   800
Koncert ve Studiu 1 za účasti veřejnosti550*3 600
Komplex Režie 2 a Studio 2350*1 400
Režie 2 (úprava)250*1 000
Studio 2 (zkušebna)100*400
Komplex Režie 3 a  Studio 3350*1 400
Režie 3 (úprava)250*1 000
Studio 3 (zkušebna)100*400
Přepisové pracoviště150hodinová sazba
Přenosový vůz350*1 400

K ceně pronájmu pracoviště se vždy připočte cena za doplňkové služby, dle skutečného personálního obsazení pracoviště.

Doplňkové služby Českého rozhlasu Ostrava

  • zvukový mistr         350 Kč/hodina*
  • technik specialista  450 Kč/hodina*
  • natáčecí technik      280 Kč/hodina*
  • zřízenec                   110 Kč/hodina*
  • dozor                       110 Kč/hodina*

*Hodinový pronájem lze využít ve studiu R1, R2, R3 a u přenosového vozu pouze po základní nahrávací frekvenci, která činí 4 hodiny. Každá další započatá hodina se pak počítá jako celá.

Vícenáklady

V případě, že nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje s ohleem na konkrétní poptávaný rozsah nájmu představuje pro Český rozhlas Ostrava zvýšené náklady na zajištění tohoto nájmu (např. blokace přilehlých prostor, stěhování zařízení, atd.), má Český rozhlas Ostrava právo připočítat k ceně 1 hodiny nájmu nebo ceně 1 frekvence, dle tohoto ceníku, paušální částku. V době státních svátků se personální náklady hrazené objednatelem navyšují o příplatek ve výši 100 % a o sobotách a nedělích o příplatek ve výši 20 %. Konkrétní výše nájemného bude stanovena v nájemní smlouvě mezi ČRo Ostrava a nájemcem.

Zapůjčení hudebních nástrojů

Hudební nástroje Cena v Kč/4 hod
(frekvence)
Poznámka
Koncertní klavír PETROF Mistral
op. č.: 608804
        900         Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)
Koncertní klavír PETROF
op.č.: 474913
        400Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)
Cimbál Bohák        200Ladění klavíru se hradí smluvené organizaci, která
nástroj servisuje (předp. úhrada 1 200 Kč)

Český rozhlas Ostrava si v odůvodněných případech vyhrazuje právo sjednat se zájemcem o nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje individuální podmínky nájmu, které budou stanoveny v nájemní smlouvě mezi ČRo Ostrava a nájemcem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (k ceně se účtuje příslušná daňová sazba). Filmování a fotografování v prostorách budov ČRo Ostrava je možné pouze se souhlasem ředitle ČRo Ostrava.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Pardubice

Název pracovištěCena v Kč / hod
Studio - vždy s obsluhou (technikem)460 Kč / hod* + DPH

* cena je účtována za každou započatou půlhodinu

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Plzeň

Název pracovištěsólistakomorní tělesoorchestr
režie + studioRSR+SRSR+SRSR+S
R2 + S1350200550350350700350430780
R2 + S235050400350150500   
R4 + S3300430730300430730300430730
R4 + S430050350300100400   

Pronájem zimní zahrady1. hodinakaždá další hodina
režie + studio    450           200

 

Služby spojené s pronájmem technických pracovišť
činnosthodinová sazba  v Kč
mistr zvuku350
technický dozor180
sazba za využití klavíru200
sazba za využití cembala100
přetáčecí pracoviště100

Pozn.: Ladění nástroje si zákazník objednává a hradí sám.

Služby spojené s pronájmem přenosové techniky 
činnosthodinová sazba v Kč
mistr zvuku350
pronájem aparatury500
jízdné10 Kč/km

Množstevní slevy za pronájem technických pracovišť 
3-5 frekvencí10 %
6-10 frekvencí15 %
11-30 frekvencí20 %
31-60 frekvencí30 %
61-100 frekvencí40 %
101 a více frekvencí50 %

Pozn.: 1 frekvence = 4 hodiny. V případě vlastního mistra zvuku (ČRo zajišťuje technický dozor) se za počátek pronájmu studia počítá i čas potřebný k instalaci technického zařízení (příprava)

Uvedené ceny jsou účtovány za každou započatou hodinu, k cenám je nutné připočítat platné DPH.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Rádio DAB Praha

Název pracovištěCena v Kč /hod4 hod/Kč
Režie / studio 36        300  1.200
Režie / studio 33        300  1.200
Osádka        250 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH - k ceně se účtuje příslušná daňová sazba.

Služby k pronájmu v Českém rozhlase Sever

Název pracovištěcena v Kč /1 hod.10hod./Kč
studio MACAC - všední den         250  2.200
studio MACAC - víkend + svátek         400  3.500
studio MACAC - mastering         350 
Spustit audio