Reakce Českého rozhlasu na lživý článek serveru Forum 24 ohledně údajného zákazu reklamního sloganu

29. červenec 2021

Český rozhlas jako médium veřejné služby patří k pilířům demokracie v České republice. Samozřejmě dbá na dodržování zákona o Českém rozhlase, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Kodexu Českého rozhlasu i dalších právních předpisů, které se vztahují k působení Českého rozhlasu.

Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti lživým útokům serveru Forum 24, který se snaží zcela neoprávněně nařknout Český rozhlas, že údajně „potlačuje svobodu slova“. Zároveň odmítáme nepravdivé informace a manipulace s fakty, na kterých je celý tento článek založen.

Český rozhlas nic z reklamního sdělení Forum 24 nemohl zakázat ani vyškrtnout, protože se nejednalo o reklamní sdělení, ale o tzv. sponzorský vzkaz, tedy oznámení o sponzorování pořadu nebo programu. A je zarážející, že novináři z Forum 24 neznají základní právní předpisy, které se vztahují k obchodním sdělením a které platí pro všechna média, nejen pro Český rozhlas. Jak bylo Českým rozhlasem panu Pavlu Šafrovi vícekrát vysvětlováno, a zřejmě bezvýsledně, reklama a sponzorování jsou zcela odlišné nástroje komerční komunikace s odlišnými cíli a řídí se odlišnými zákonnými pravidly - zejména je na rozdíl od reklamního spotu za sponzorský vzkaz plně zodpovědný vysílatel.

Ze strany Českého rozhlasu při komunikaci s mediální agenturou, jejímž klientem je Forum 24, nešlo o žádný zákaz reklamního sdělení nebo dokonce zákaz odvysílání reklamy, ale pouze o diskusi nad textací oznámení o sponzorování programu. (Subjekt Forum 24 zpočátku sice poptával u Českého rozhlasu klasickou reklamu, ale nakonec zvolil sponzoring programu, což je zcela jiný typ komerčního sdělení.)

U sponzorování programu pak platí podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, pravidla specifická právě pro tento typ obchodního sdělení, tj. provozovatel vysílání je povinen oznámit sponzorování programu, zřetelně označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět jeho činnosti. Vzhledem k tomu, že cílem sponzorského vzkazu je informovat posluchače o tom, že program je sponzorován, nikoli propagace sponzora nebo propagace poskytování jeho zboží nebo služeb, nesmí obsahovat superlativy, srovnání s jinými produkty, resp. subjekty a vztahují se na něj další omezení, zejména nesmí obsahovat nabídkové údaje, výzvu k nákupu, zmínky o kvalitě, o způsobech distribuce nebo možnosti koupě, konkrétní časové údaje, hodnocení sponzora nebo jeho zboží a služeb apod. Obsah a zařazení sponzorských vzkazů a dalších částí vysílání pak nesmí být ovlivněny způsobem, kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele vysílání a nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace atd.

Tato výše uvedená ustanovení a pravidla sponzorské vzkazy, které navrhovalo Forum 24, nesplňovaly. Jak je běžné při komunikaci se zájemci o sponzorování programů nebo pořadů Českého rozhlasu, Český rozhlas prostřednictvím agentury klientovi navrhnul v rámci diskuse nad obchodním případem upravené textace, které by splňovaly požadavky, které Český rozhlas klade standardně vůči všem subjektům na sponzoring programu a které mohly být bez problému odvysílány.

Tvrzení pana Šafra o „znevýhodnění v rámci svobodné tržní soutěže“ či o „politickém zájmu“ nebo dokonce porušování principů demokratického zřízení v naší zemi jsou absurdní a nezakládají se na pravdě. Panu Šafrovi rovněž nikdo nebrání v tom, aby „komunikoval s potencionálními zákazníky“. Veškerá tato komunikace se ale musí odehrávat v rámci platných právních i samoregulačních pravidel, jak si je pro oblast komerční komunikace nastavila sama média, a podmínky musí respektovat jak zadavatel obchodního sdělení, tak - vysílatel.

Český rozhlas s Forum 24 komunikoval korektně a vstřícně jako s každým jiným potencionálním obchodním partnerem. Forum 24 obdrželo od ČRo několik variant obchodních nabídek a průběžně bylo prostřednictvím mediální agentury, jejímž bylo klientem, seznamováno s možnostmi odvysílání sponzoringové kampaně.

Je zarážející, že Forum 24 na to reagovalo zveřejněním článku, kterým poškozuje dobré jméno Českého rozhlasu. Český rozhlas ve své činnosti, tedy i obchodní, plně respektuje všechny zákony i Kodex ČRo, kterými se jako médium veřejné služby musí řídit.

Vůči zcela nepravdivým a neodůvodněným nařčením z údajného potlačování svobody slova, údajného poškozování rovných podmínek v přístupu na mediální trh ze strany Českého rozhlasu a dalších nepravdivých tvrzení uvedených v článku i dopisu Pavla Šafra, se Český rozhlas zásadně ohrazuje.

Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Původní klientem navržené texty z 21. 7. 2021 měly toto znění:

 1. Sponzorem časomíry je Týdeník FORUM, který zítra startuje v trafikách. Vracíme Čechům nezávislé noviny. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.
  Kratší verze: Týdeník FORUM zítra startuje v trafikách. Vracíme Čechům nezávislé noviny. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.
 2. Sponzorem časomíry je Týdeník FORUM, který právě dnes dorazil do trafik. Svobodné noviny, nezávislé na miliardářích. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.
  Kratší verze: Týdeník FORUM právě dnes dorazil do trafik. Svobodné noviny, nezávislé na miliardářích. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.
 3. Sponzorem časomíry je Týdeník FORUM, svobodné noviny na straně těch, kteří chtějí žít v demokratické a západní zemi. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.
  Kratší verze: Týdeník FORUM jsou svobodné noviny na straně těch, kteří chtějí žít v demokratické a západní zemi. Vydavatelem Týdeníku FORUM je FORUM 24 a.s., sponzor programu.

Český rozhlas odsouhlasil třetí návrh v obou verzích. Místo návrhů 1 a 2 zaslal ČRo agentuře zastupující klienta náhradní návrhy textací s možností odvysílání:

 1. Sponzorem Časomíry je Týdeník Forum, který je dostupný v trafikách. Svobodné noviny pro každého. Vydavatelství Forum 24 a.s., sponzor programu
 2. Sponzorem Časomíry je Týdeník Forum, který je dostupný v trafikách. Svobodné informace pro svobodné lidi. Vydavatelství Forum 24 a.s., sponzor programu
 3. Sponzorem Časomíry je Týdeník Forum, který je dostupný v trafikách. Nezávislé noviny pro čtenáře nezávislé žurnalistiky. Vydavatelství Forum 24 a.s., sponzor programu
 4. Sponzorem Časomíry je Týdeník Forum - zprávy, analýzy a praktické informace. Vydavatelství Forum 24 a.s., sponzor programu.
Spustit audio