Redaktor zahraničního vysílání Milan Weiner versus posluchač Josef Záruba - diskuse o volbách - 1968

12. březen 2013

S dnešním datem je v archivu uložena podivuhodná nahrávka, jejíž zrod se udál za pouhé čtyři dny. Zrodem se v tomto případě míní nikoli pořízení snímku v technickém smyslu slova, nýbrž interval od vzniku zápletky po katarzi příběhu.

Hlavní role obsadili: Milan Weiner, komunistický novinář, vedoucí Redakce zahraničního zpravodajství Čs. rozhlasu v Praze, nederoucí se do popředí, ale velmi důležitá postava tzv. Pražského jara 68. Proti němu Josef Záruba, komunista, občan, posluchač rozhlasu, který 8. března 1968 sleduje Weinerův vnitropolitický rozhlasový komentář.

Milan Weiner hovoří otevřeně. Snad ještě více, než je po lednu 68 zvykem. Ne nadarmo to byl jeden z těch, komu normalizátoři později budou připisovat nástup tzv. demokratizačního procesu – budou říkat, že obroda – ba co víc, že kontrarevoluce - připlula na vlně rozhlasu s Weinerem a s Armstrongem, který v pětašedesátém koncertoval v Lucerně. Takové podezření člověku nutně zalichotí. 8. března 68 mluvil Milan Weiner mj. o teoriích, které lidé mezi sebou spřádají, aby si vysvětlili rychlé uvolňování poměrů. Autor komentáře nabízí několik variant, jedno z vysvětlení je však mimořádně ožehavé.

Spustit audio