Rozhlasové hry a scénáře

16. únor 2023

V depozitáři Archivu ČRo se nachází přes 50 000 scénářů k rozhlasovým hrám, četbám a vybraným slovesným pořadům. Dochované texty pocházejí z celého období fungování rozhlasu – jak z počátků vysílání, tak ze současnosti. 

Skvosty Fondu scénářů jsou především rozhlasové dramatizace od významných dramaturgů a režisérů. Jako příklad lze uvést Jiřího Horčičku, pod jehož taktovkou vznikla mimo jiné hra Linka důvěry (1966), která získala hlavní cenu na mezinárodním festivalu Prix Italia.  

Spustit audio