Rudolf Kubín

hudební skladatel (1909–1973)

Skladatel a violoncellista Rudolf Kubín je bytostně spjat s Ostravou, kde strávil převážnou část svého života.

Studoval ovšem na pražské konzervatoři (u Aloise Háby) a po ukončení studií působil několik let jako violoncellista Pražského rozhlasového orchestru. V roce 1935 se definitivně vrátil do rodné Ostravy, kde rozvinul bohatou činnost skladatelskou, dirigentskou i organizační, opět zejména v rámci ostravské rozhlasové stanice, kde působil jako hudební režisér.

Jeho skladatelská tvorba je početná a žánrově rozmanitá: zahrnuje opery, operety, díla symfonická, koncertantní i komorní. V poválečném období se věnoval i tvorbě masových písní a kantát v duchu tehdy preferovaného socialistického realismu. Jako Hábův žák byl ovšem v mládí skladatelsky moderně orientovaný, napsal i několik skladeb v Hábově mikrointervalovém systému.

Tituly k prodeji:
Koncert pro klarinet a orchestr / klavírní výtah (orchestrální materiál pouze k pronájmu)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz