Soutěžní řád

1. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry a soubory v minimálním obsazení šesti hráčů složené ze žáků základních uměleckých škol. Účastníci se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých uměleckých vedoucích nebo škol.

2. Soutěž je rozdělena do tří kategorií:

     a) soubory a orchestry věkového průměru do 13,99 let
     b) soubory a orchestry věkového průměru od 14 do 16,99 let
     c) soubory a orchestry věkového průměru od 17 do 20,00 let

Věk dirigenta (uměleckého vedoucího) se do věkového průměru nezapočítává.

3. Soubory a orchestry se soutěže účastní prostřednictvím demo nahrávky v délce 10 – 20 minut, zaslané do 31. 1. 2020 organizátorovi soutěže. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem 2019 a 31. lednem 2020, ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace. Ke zvukové kvalitě nahrávky ale porota nepřihlíží.

Soutěžní repertoár souborů je volitelný, vždy však musí být zařazena nejméně jedna skladba českého autora.

4. Výkony soutěžících hodnotí porota, jejíž členy jmenuje ředitel Výroby ČRo z řad předních hudebních odborníků. Před hodnocením soutěžních snímků stanoví porota kritéria a postup práce, ze svého středu zvolí předsedu, který hodnocení řídí. Porota hodnotí soutěžní snímky anonymně pod pořadovými čísly v rámci jednotlivých kategorií.

Porota určí v každé kategorii soubory, které se stanou laureáty soutěže a dále určí vítěze každé kategorie. Teprve po zvolení laureátů a vítězů kategorií organizátor soutěže oznámí porotě jména orchestrů a souborů a porota vyhlásí výsledky soutěže. Rozhodnutí poroty zveřejní pořadatel ve výsledkové listině podepsané předsedou poroty, dále pak ve vysílání ČRo, na webu ČRo a v dalších médiích.

5. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu ve výši 10.000, - Kč brutto. Ceny budou souborům předány na slavnostním koncertě 24. dubna 2020 v podobě šeku, následně pak po zdanění zaslány bankovním převodem na účet souboru, resp. školy, která soubor do soutěže vyslala.

6. ČRo natočí vítězným souborům profesionální snímky, které soubory dostanou a budou je moci využít pro vlastní propagaci.

7. Součástí odměny pro vítěze je veřejný koncert vítězů Concerto Bohemia, na němž vystoupí vítězné orchestry a soubory. Tento koncert bude vysílán v přímém přenosu stanicí Český rozhlas Vltava, případně jiným médiem. Tímto vystoupením prokazují vítězné orchestry a soubory shodu interpretační úrovně studiového snímku a koncertního výkonu.

Uzávěrka přihlašování: 31. 1. 2020

Podklady pro přihlášení:
● vyplněná a signovaná přihláška;
 demo nahrávka;
 fotografie souboru se jménem autora (minimálně 300 dpi);
 bio (stručné info o historii a současnosti souboru, do 1 100 znaků včetně mezer);
 notové materiály všech soutěžních skladeb;
 videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží).