Sponzoring

17. říjen 2017

Chcete dostat do většího povědomí vaší značku? Zviditelnit vaší společnost nebo vámi nabízený produkt? Chystáte imageovou kampaň a rádi byste svou značku spojili s konkrétním pořadem? Podívejte se na nabídku Českého rozhlasu a sponzorujte programy a pořady našich stanic.

Čtěte takéPoptávkový formulář pro obchodní spolupráci

Naši posluchači poslouchají vysílání se zájmem a zaujetím. Můžete si vybrat pořady, které přesně odpovídají záměrům kampaně. Sponzorské vzkazy musí splňovat technické i obsahové parametry.

Výhody sponzoringu

Vysoká akceptovatelnost posluchačem

Známá znělka a pravidelný čas pořadu přilákají posluchače k rozhlasovému přijímači. Posluchači Českého rozhlasu tak zpravidla nevnímají pořady Českého rozhlasu jen jako zvukovou kulisu, ale poslouchají jej se zájmem a zaujetím.

Sponzoring také představuje speciální nabídku, v rámci níž je možné propagovat vaši značku či produkt mimo reklamní bloky. Sponzoring se stává součástí programových bloků a je tak přímo spojen s konkrétním pořadem či programovým blokem jako je počasí, dopravní informace, apod.

Produktové spojení s vysílaným pořadem

Pořady Českého rozhlasu, které lze sponzorovat, jsou programově velmi pestré. Díky této široké nabídce pořadů máte možnost zacílit sponzoringem na jasně vymezenou a žádanou cílovou skupinu.

Vhodně zvolený sponzoring pořadu umožní výborné produktové ztotožnění s vysílaným obsahem, protože tematické pořady Českého rozhlasu svým obsahem odpovídají i posluchačské struktuře, tedy vašim potenciálním klientům.

Nízké náklady na kampaň 

Sponzoring bývá zpravidla na většině českých rádií levnější variantou propagace než klasická spotová kampaň.

Čtěte takéCeníky reklamy a sponzoringu na stanicích Českého rozhlasu

Často se setkáváme s názorem, že sponzoring nepřináší oproti reklamnímu spotu tolik prostoru pro kreativní zpracování. Sponzorské sdělení je sice omezeno časovým úsekem 10 sekund a musí mít povinnou strukturu, ale i tak je možné v tomto sdělení kreativně říci vše potřebné. Nic také nebrání tomu, aby i sponzorský vzkaz měl hudební podkres.

  • sponzoring je přímo spjat s vysílaným pořadem
  • sdělení se díky opakování sponzorského vzkazu zapíší hluboko do podvědomí posluchačů
  • efektivně vynaložené prostředky - posluchači si pamatují sponzorský vzkaz i po dlouhé době
  • efektivní přenos sdělení - veškerá komunikace bude probíhat mimo reklamní bloky, formou sponzorského vzkazu
  • vysoká loajalita (minimální fluktuace) posluchačů stanic Českého rozhlasu
Spustit audio