Stanislav Ondráček

hudební skladatel (1934–2018)

Upravovatel a realizátor mnoha orchestrálních, komorních a duchovních děl českých skladatelů 18. století, z nichž některé vyšly tiskem u nás i v zahraničí. Nejpočetnější jsou jeho úpravy skladeb Antonína Rejchy, z jehož tvorby upravil kantáty Lenora, Nový žalm a Requiem, dále šest symfonií, Variace pro violoncello a orchestr, ouvertury, árie a řadu komorních děl. V roce 2003 bylo Rejchovo Requiem nahráno na CD u firmy ORFEO München.

V edici Musica Antiqua Bohemica vyšly tiskem v Ondráčkových úpravách Quartetti per archi, op.16, No. 1-6 Pavla Vranického. Publikovány byly dále také např. Divertimento pro housle, violu, violoncello a dva lesní rohy Františka Xavera Duška a Serenata pro flétnu a violu Carla Khyma, českého hobojisty a skladatele přelomu 18. a 19. století. Soustavně se realizacemi skladeb zabýval od 70. let, kdy spolupracoval se souborem Musici di Praga a jeho dramaturgem Jiřím Temlem. Díky jejich činnosti byly provedeny např. symfonie V. Pichla nebo J. J. Röslera.

Z duchovní hudby také spartoval skladby Antonína Vranického, Jana Křtitele Tolara a dalších (J. K. Vaňhal, F. X. Dusík, L. Koželuh, F. V. Kramář, Liehman a F. I. Tůma). Několik Ondráčkových spartací bylo nahráno na CD, což je případ Sextetů Pavla a Antonína Vranického a duchovních děl Františka Ignáce Tůmy.

Hrál na trubku, housle a violu, mnoho let byl členem chrámového pěveckého sboru a mužského sboru Smetana.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb