Stravovací zvyklosti izraelských Židů, výroky palestinského velvyslance v Íránu a navrácení nápisu Práce osvobozuje do Dachau

5. březen 2017

Průzkum izraelské organizace pro náboženskou svobodu a rovnost ukázal zajímavé výsledky ohledně stravovacích zvyklostí izraelských Židů. Na 63 % jich do určité míry dodržuje rituální pravidla košer pro nákup potravin a jejich přípravu. Plných 48 % dotázaných má doma košer kuchyni a 13 % respondentů uvedlo, že s ohledem na košer jí výhradně doma.

Palestinský velvyslanec v Íránu Salah Zawawi poskytl rozhovor televizní stanici Al-Manar, provozované v Libanonu teroristickou organizací Hizbullah řízenou Íránem. Jak uvedl, jeho přáním je, aby Írán měl tisíc atomových pum. Ty, jak palestinský diplomat dodal, by však neměly být namířeny proti arabským či islámským zemím.

Do někdejšího nacistického koncentračního tábora Dachau byl navrácen nápis „práce osvobozuje“, který byl ze vstupní brány ukraden v listopadu 2014. Nápis byl nalezen v norském Bergenu na základě anonymního udání. V Dachau bylo vězněno na 200 000 vězňů z celé Evropy, z nichž na 40 000 zahynulo.

Nejvyšší radní holandského Haagu se usnesli, že město vloží 2 750 000 dolarů do fondu k odstranění majetkových křivd způsobených za druhé světové války místním Židům. Jedná se o ekvivalent zvláštních daní, které tehdy museli Židé platit. Obdobně již minulý rok rozhodli radní Amsterodamu, který do fondu vložil 11 miliónů dolarů. Shromážděné prostředky budou k dispozici jak oprávněným jednotlivcům, tak židovským organizacím.

Spustit audio