Svatopluk Havelka

hudební skladatel (1925–2009)

Svatopluk Havelka studoval skladbu soukromě u Karla Boleslava Jiráka v letech 1945–1947. Hudbě se věnoval také teoreticky a ve stejné době dokončil studia hudební vědy u Josefa Huttera a Antonína Sychry a hudební pedagogiku u Bohumila Liebicha na Karlově universitě.

V letech 1949–1951 pracoval v Československém rozhlase Ostrava jako programový redaktor v oblasti folkloristiky a hudební režisér. Jeho zájem o lidovou hudbu vyústil v založení souboru Nový tanec (NoTa).

Během vojenské služby byl činný v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého jako skladatel a hráč na cimbál.

Výrazně na sebe upozornil na Světovém festivalu mládeže a studentstva v Moskvě v roce 1957, kde získal za svou Symfonii č. 1 (1956) stříbrnou medaili. Oceněna byla i jeho kantáta "Chvála světla" (1959), za kterou obdržel v roce 1961 Státní cenu, o tři roky později i Cenu Svazu čs. skladatelů. Od roku 1954 působil jako skladatel z povolání.

V letech 19902002 vyučoval jako profesor skladby na hudební fakultě AMU v Praze. Ve své hudební řeči vyšel spíše z tradičního hudebního myšlení a podnětů lidové hudby, od počátku 60. let využil dílčím způsobem některé postupy tzv. Nové hudby (řízená aleatorika, témbrová hudba). Komponoval vokální, komorní i symfonická díla, často také na duchovní náměty.

Významnou položku v jeho díle tvořila spolupráce s filmem. Je autorem více než 150 partitur tohoto typu, např. Až přijde kocour (1963), Všichni dobří rodáci (1968), Princ a večernice (1981) ad.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Agapé je láska
Hymnos
Parénéze
Symfonie č. 1
Znamení časů, symfonický obraz

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz