Synod katolických biskupů bude řešit závažné otázky týkající se rodin, např. antikoncepci, homosexualitu a rozvedení

4. říjen 2014

253 - tolik včetně papeže Františka má být delegátů na zítra začínající biskupské synodě o rodině. Kromě biskupů ze všech končin světa přijedou do Vatikánu i zástupci nekatolických církví i 13 manželských párů.

Biskupská synoda jako stálá instituce má poměrně nedávnou historii – v roce 1965 ji založil papež Pavel VI. Idea se zrodila pod vlivem druhého vatikánského koncilu a myšlenky kolegiality, tedy větší součinnosti mezi papežem a ostatními biskupy ve světě. Funkci má poradní a diskutují se na ní pravidelně aktuální ožehavé problémy, jak vysvětluje historik Jaroslav Šebek:

„Jak je současná doba moderní, jak je dynamická, tak si samozřejmě žádá odpověď i ze strany církevních struktur.“

A co říká Jaroslav Šebek na volbu tématu začínající synody – rodina?

„O rodině se samozřejmě na této synodě nehovoří poprvé, ale toto jednání reaguje na to, že rodina je obecně v současné době na počátku třetího tisíciletí v krizi. Rozhodně hledá svoji novou identitu v měnící se společnosti a je určitě důležité, aby se o těchto tématech hovořilo i z hlediska její role v rámci křesťanského hodnotového systému.“

Klasický model rodiny ustupuje podle Jaroslava Šebka do pozadí už od 70. let, také pod vlivem studentského hnutí a požadavků liberalizace sexuálního života. Církev teď ale musí reagovat na aktuální situaci:

„Velká část dětí už se nerodí do klasické rodiny, kde jsou manželé, ale rodí se do prostředí, kde jsou pouze volné partnerské vztahy. Jsou tady problémy dětí, které jsou vychovávány jenom jedním rodičem. Je tady otázka adopcí dětí ze strany homosexuálních párů a velice medializována byla v poslední době také otázka, která se týká velmi citlivého problému církevního prostředí, a to jsou opětovné svazky dříve rozvedených manželů, kteří uzavřeli církevní sňatek.“

Účastníci Prague Pride 2014

Jednání biskupské synody o rodině nebude jednoduché. Biskupové ve svých názorech rozhodně nejsou jednotní. Naznačuje to už debata, která synodě předcházela:

„Tato debata se nesla v duchu vystoupení pěti kardinálů, kteří do jisté míry polemizovali především s vývody kardinála Kaspera, který se klonil spíše k liberálnějšímu přístupu ze strany církve k lidem, kteří chtějí po církevním sňatku uzavřít další svazek. A proti tomu vystoupilo pět kardinálů, kteří se proti takovým liberálnějším tendencím jasně vymezili.“

V každém případě si na výsledky biskupské synody o rodině ještě počkáme. Příští rok jí totiž čeká další zasedání na téže téma a Jaroslav Šebek se domnívá, že konsistentní závěry by mohly být známy v roce 2016.

Spustit audio