Univerzalita

Během akce Den s Českým rozhlasem má veřejnost možnost se seznámit se zázemím a prací nejen redaktorů a moderátorů Českého rozhlasu.

„Český rozhlas je v České republice považován za instituci, která je nedílnou součástí české historie a kultury. Nabízí širokou škálu obsahu a platforem cílících na široké publikum, a to prostřednictvím jak analogového, tak digitálního vysílání,“ shrnuje mezinárodní analýza, kterou Český rozhlas podstoupil v roce 2018.

V digitálním světě nestačí pouze nabízet vysoce kvalitní obsah. Zásadní je i způsob, jakým je tento obsah prezentován. Lidé se ztotožňují se značkami – s image a významem, jehož jsou značky nositeli. Mít silnou značku je jeden ze způsobů, jak se zviditelnit a oslovit publikum.

Musíme být všude tam, kde jsou naši posluchači.
René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu

„Poslání Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce sahá daleko za obsah, jenž vysílá a publikuje. Český rozhlas si vyvinul opravdovou kulturu společenské odpovědnosti,“ vyzdvihuje mezinárodní analýza. Jde zejména o aktivity Nadačního fondu Českého rozhlasu, který vznikl v roce 2000.

Čtěte takéProjekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška

Ten podporuje rozvoj kultury a všech forem umění, zejména mezi znevýhodněnými vrstvami české populace. Od roku 2003 Nadační fond Českého rozhlasu řídí projekt Světluška na podporu zrakově postižených, do nějž se zapojilo více než 80 000 dobrovolníků.

Čtěte takéProjekt Ježíškova vnoučata, který plní vánoční přání lidem v domovech pro seniory

Mezi další aktivity společenské odpovědnosti (CSR) patří například projekt Ježíškova vnoučata, který již druhým rokem plní přání lidí žijících v domovech pro seniory.

Český rozhlas také vlastní vzácné archivní materiály pokrývající sto let kultury a historie naší země v celosvětovém kontextu včetně válek a revolucí, stejně tak jako rozdělení Československa na dvě nezávislé země v roce 1993.

Čtěte takéVyberte si podle svého z nabídky témat všech stanic Českého rozhlasu

Archivy, jež obsahují více než 100 000 hodin audioobsahu a 25 milionů stran dokumentů, jsou plně dostupné díky rozhodnutí Českého rozhlasu archivy digitalizovat.

Čtěte takéNajděte si tu svou stanici Českého rozhlasu

Český rozhlas navíc využívá nové tvůrčí způsoby, jak archivy využít ve svém programu a zpřístupnit je, co nejširšímu okruhu svých posluchačů.