Václav Jan Tomášek

hudební skladatel (1774–1850)

Václav Jan Tomášek (3. 4. 1774 Skuteč – 17. 4. 1850 Praha, psán často jako Wenzel Johann Tomaschek, Wenceslas Jean Tomaschek či Wenceslao Giovanni Tomaschek) patřil mezim nejvýznamnější osobnosti hudebního života v Čechách v 1. polovině 19. století – byl vynikajícím klavíristou, uznávaným skladatelem a proslulým učitelem hudby.

Dílo Václava Jan Tomáška je rozsáhlé a žánrově rozmanité – čítá celkem 114 skladeb s opusovými čísly a podle posledních výzkumů ještě 65 skladeb nečíslovaných; zahrnuje písně, sbory, operu, zhudebnění dramatických scén, skladby duchovní, klavírní, komorní, orchestrální a koncerty.

Těžištěm tvorby jsou písně a skladby pro klavír. Hlavním Tomáškovým přínosem pro klavírní literaturu je rozvoj nové hudební formy – poetického klavírního kusu. Hudebně vyjádřil strukturu antických básnických forem eklogy, dithyrambu a rapsodie. Svojí písňovou tvorbou položil základ k české písni. Zhudebnil básně 63 autorů, ale nejčastěji komponoval na texty J. W. Goetha a Fr. Schillera. Mezi nejrozšířenější skladby patřily v 19. století requiem op. 70, mše op. 46 a 81, eklogy op. 35 a písně na Goethovy texty.

rozhlas.cz/klasika/skladatele

Tituly k prodeji:
Koncert pro klavír a orchestr Es dur, op. 20

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz