Václav Trojan

hudební skladatel (1907–1983)

Václav Trojan bývá považován za autora, jehož hudba stojí uprostřed mezi folklórní linií tvorby Bohuslava Martinů a neoklasicistním dílem Iši Krejčího. Navázal zejména na podobu českého hudebního folklóru 18. století, tvořivě zasáhl do artificiální i populární hudby.

V letech 1923–1927 studoval na Pražské konzervatoři varhany u Bedřicha Antonína Wiedermanna, Antonína Elšlégra a Karla Douši, dirigování se věnoval ve třídě Otakara Ostrčila a Pavla Dědečka, na hodiny kompozice docházel k Jaroslavu Křičkovi. Léta 1927–1929 strávil na mistrovské škole, kde studoval skladbu u Josefa Suka a Vítězslava Nováka. Absolvoval také kurzy čtvrttónové hudby u Aloise Háby a jazzu u Ervína Schulhoffa.

V letech 1937–1945 působil v Československém rozhlase jako hudební režisér a programový referent, krátce byl také hudebním dramaturgem kresleného filmu. V roce 1949 nastoupil na hudební fakultu AMU, kde až do roku 1962 vyučoval scénickou a filmovou hudbu.

Od roku 1945 spolupracoval s výtvarníkem Jiřím Trnkou. Hudebně doprovodil mnoho jeho kreslených, loutkových a trikových filmů. Vedle toho vytvořil hudbu k řadě dalších filmů (např. Císařův slavík 1948, Paní Marjánka, matka pluku 1951, Poslední růže od Casanovy 1966), která byla oceněna v mezinárodním kontextu. Za dílo v oblasti filmové hudby získal zlatou medaili od mezinárodního sdružení CIDALC. Mimo užité žánry je také autorem řady koncertních komorních, orchestrálních a vokálních skladeb.

Hudba Václava Trojana je většinou založena na diatonice. Lineárním vedením hlasů vzniká někde bitonalita nebo střídání tónorodu. Instrumentace je barvitá, využívající široký nástrojový rejstřík, včetně málo obvyklých nástrojů a jejich kombinací.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Concertino per tromba ed orchestra
Concertino per tromba ed orchestra / klavírní výtah
Čtyři karikatury s jednou navíc
Fuga a 4 voci
Jaro
La Lumia
Plzeňské písničky pro tenor a dechové kvinteto
Pohádka
Poslední růže od Casanovy
Praeludium pro varhany
Smyčcový kvartet
Zima

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz