Václav Vodička

hudební skladatel (ca 1712–1774)

Václav Vodička se narodil pravděpodobně 19. srpna 1712 ve Mšeně, avšak toto datum není doposud prokazatelně doloženo. O jeho dětství a mládí nejsou prozatím známy žádné informace, utajeno tedy zůstává i jeho všeobecné a hudební vzdělání. Za první doložitelný údaj o Vodičkově životě lze považovat jeho přijetí na post houslisty do kapely kurfiřta Karla VII. Albrechta v Mnichově v roce 1732.

S určitou pravděpodobností se roku 1739 zdržel v Paříži, kde mu byla vystavena výsada k tisku šesti houslových sonát (op. 1) u Madame Boivin a Sieur Le Clerc. Po roce 1742 vydal Vodička druhý svazek sonát (op. 2) ve stejném pařížském nakladatelství.

Jeho kariéra v Mnichově rychle stoupala, v roce 1745 obdržel titul komorníka sestry Karla Albrechta, princezny Marie Anny Karoliny Bavorské, o dva roky později byl jmenován koncertním mistrem a kurfiřtským radou. V roce 1749 se stal jedním ze zakladatelů Cecilského bratrstva dvorních hudebníků obou pohlaví. Těšil se u dvora pravděpodobně veliké důvěře, o jeho jedinečném postavení u dvora mluví i zápis v katalogu dvorní kapely z roku 1753, kde je mezi dvorními hráči jako jediný uveden křestním jménem – „Sig.: Wenzl".

Vedle dvorních povinností Vodička vyučoval třikrát týdně houslisty v Seminariu Gregorianu Gregorianu, pozdějším Královském vzdělávacím institutu pro studenty v Mnichově. Snad pro svou vlastní pedagogickou činnost napsal třináctistránkovou školu hry na housle.
Václav Vodička vykonával funkci koncertního mistra vyšších smyčců mnichovské dvorní kapely celých 27 let. Zemřel v Mnichově 1. července 1774.

Z Vodičkova díla se dochovalo několik houslových a flétnových sonát, přes dvě desítky symfonií, jeden koncert pro flétnu a dva koncerty pro housle.

Tituly k prodeji:
Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo, op. 2
Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz