Vadim Petrov

hudební skladatel (1932–2020)

Tvorbu tohoto klavíristy a skladatele lze z větší části přiřadit k tzv. vyššímu populáru. Pochází z rodiny ruského emigranta, žižkovského lékaře. Studoval nejprve Ruské gymnázium a během této doby se připravoval na studium klavíru a skladby na hudební fakultě AMU. Jeho učiteli byli Berta Kabeláčová na klavír a Miloslav Kabeláč v oboru hudební teorie a skladby. Na AMU byl v letech 1952–1956 žákem Jaroslava Řídkého, studia absolvoval symfonickou básní Vítkov.

Pracoval v Městském domě osvěty hlavního města Prahy jako vedoucího oddělení Lidové zábavy. V 60. letech založil Lidovou konzervatoř zaměřenou na taneční hudbu a jazz (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka) a stal se jejím prvním ředitelem. Po roce 1968 mu byla zakázána umělecká činnost, získal však místo profesora na Konzervatoři Jana Deyla pro studenty s vadami zraku. Později přešel na Pražskou konzervatoř jako učitel hudební teorie a skladby, kde působil v letech 1976–1992.

Byl také předsedou Správní rady mezinárodní agentury Dilia, která zajišťuje ochranu autorských práv. Je nositelem Zlaté a Platinové desky firmy Supraphon z roku 2003. Vytvořil necelých třináct set titulů, orientoval se především na tvorbu pro divadlo, film, rozhlas a televizi. Vedle toho skládá tradičně pojaté orchestrální a komorní kompozice, tzv. poslechové skladby, sbory, písně, populární šansony, hudbu k umělecké próze a poesii.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb a Skladby Vadima Petrova v Půjčovně not Českého rozhlasu