Vánoční koncert DPS

30. prosinec 2015

Smíšený pěvecký sbor Notre Dame a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu vystoupily na společném vánočním koncertu GLORIA IN EXCELSIS DEO v úterý 5. ledna v Týnském chrámu.

Pod dirigentskou taktovkou Leony Stříteské zazněly skladby Luboše Fišera a Benjamina Brittena.

Gloria in excelsis deo (plakát ve formátu pdf)

Vánoční koncert se stejným programem se uskutečnil již v lednu minulého roku a pro velký úspěch byl sbor Notre Dame osloven, aby ho v lednu 2016 provedl opět. Letos poprvé přizval k účasti i Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.

Spustit audio