Vilém Blodek

hudební skladatel (1834–1874)

Vilém Blodek (vlastním jménem Vilém František Plodek, 3. října 1834 Praha – 1. května 1874 Praha) vystudoval na Pražské konzervatoři hru na flétnu u Antonína Eisera (1800–1876) a skladbu u Jana Bedřicha Kittla(1808–1868). Po absolutoriu v roce 1852 působil Blodek jako učitel hudby v Libici (tehdejší Halič).

Po návratu do Prahy, v roce 1855, se věnoval koncertní činnosti a působil jako sbormistr německého pěveckého spolku Deutscher Männergesangsverein. V roce 1860 se stal profesorem flétny na Pražské konzervatoři (nastoupil za svého učitele Antonína Eisera). Od roku 1869 se však u Blodka začala projevovat duševní choroba, nakonec byl hospitalizován v ústavu choromyslných Na Kateřinkách v Praze, kde zemřel ve věku 39 let.

Blodek je znám především jako autor oper na libreta Karla Sabiny V studni (1866–67) a opery Zítek (1869, nedokončena). Jeho koncert pro flétnu a orchestr D dur (cca 1862) tvoří dodnes část flétnového koncertního repertoáru. Psal též meziaktní hudbu (Entrakty) pro Stavovské divadlo (od r. 1858), dále se věnoval sborové tvorbě, písňové, duchovní. Z orchestrální tvorby jmenujme Overturu D dur pro velký orchestr (1852–54), Koncertní ouverturu E dur (1859) a Overturu e moll (z poč. 60. let). Zvláštní část Blodkovy tvorby zaujímá hudba k obrazům (Hudba k mlhavým obrazům pro velký orchestr, Hudba k obrazům k slavnosti Shakespearově pro velký orchestr).

Tituly k prodeji:
Symfonie d moll

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz