Výročí 2010: Božena Němcová (190 let)

4. únor 2010

Božena Němcová (4. 2. 1820 - 21. 1. 1862), dívčím jménem Barbora Panklová, byla významná česká spisovatelka, zakladatelka moderní prózy. Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice, kam se za Panklovými později přistěhovala i její babička, která jí velmi ovlivnila a o které později napsala svou proslulou knihu Babička.

V sedmnácti letech byla na přání rodičů provdána za Josefa Němce, o patnáct let staršího úředníka finanční stráže. Přestože manželství nebylo šťastné, přivedli na svět čtyři děti. Rodina se mnohokrát stěhovala, protože manžel byl často služebně překládán, pravděpodobně kvůli svým politickým názorům. Když se usadili v Praze, začala se Němcová scházet s představiteli české kultury a vlastenecké inteligence. Psala a uveřejňovala v časopisech své básně.

Později, v roce 1845, se rodina opět přestěhovala, tentokrát na Chodsko. Zde Němcová sbírala podklady pro svou povídkovou tvorbu, seznamovala se s venkovskými tradicemi a také se zajímala o život tamního lidu. V roce 1850 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se s dětmi vrátila do Prahy. Manžela několikrát navštívila, zároveň nepřestávala sbírat materiály pro své pohádky.

Díky svým stykům s vlasteneckými spisovateli a otevřenosti politických názorů byla - stejně jako její manžel - sledována tajnou policií. Za svou literární činnost, která byla jejím jediným příjmem, získávala minimum peněz, se svými dětmi žila v bídě.

V roce 1853 zemřel v necelých patnácti letech její nejstarší syn Hynek. Po této tragické události začala psát své nejznámější dílo - Babičku. Bohužel se také zhoršilo její zdraví, se kterým měla již od mládí měla problémy. V roce 1861 se rozhodla redigovat své listy a odjela za tím účelem do Litomyšle. Bohužel byla velmi zesláblá nemocí a tuto práci již nedokončila. Koncem listopadu ji manžel odvezl zpět do Prahy, kde v lednu 1862 zemřela.

Odkazy

Čtenářský deník (aneb vem Boženu do metra) na webu Českého rozhlasu 3 - Vltava
Muzeum Boženy Němcové (detailní informace o životě a díle spisovatelky)

Výběr z díla Boženy Němcové

Poezie
Slavné ráno
Ženám českým
Moje vlast

Povídky a kratší prózy
Alabastrová ručička
Baruška
Cesta z pouti
Čertův švagr
Devět křížů
Divá Bára
Dlouhá noc
Dlouhý, Široký a Žárooký
Dobrý člověk
Domácí nemoc
Chudí lidé
Chýše pod horami
Karla
Národní báchorky a pověsti
O dvanácti měsíčkách
Pan učitel
Potrestaná pýcha
Rozárka
Sestry
Slovenské pohádky a pověsti

Větší prózy
Babička
Pohorská vesnice
V zámku a v podzámčí

Cestopisy
Obrazy z okolí Domažlického
Cestopisy Z Uher
Obrazy ze života Slovenského

Spustit audio