Zákony o rozhlasovém vysílání

Vysílání a činnost Českého rozhlasu jako média veřejné služby jsou zakotveny v soustavě několika dalších zákonů. Připravili jsme pro vás soubor základních zákonů, které se vztahují k Českému rozhlasu tak, abyste je nemuseli složitě hledat.

Plné znění zákonů týkajících se Českého rozhlasu najdete v jednotlivých přiložených souborech.

484/1991 Sb. Zákon České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu

231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

121/2000 Sb. Autorský zákon

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy