Zbyněk Matějů

hudební skladatel (nar. 1958)

Zbyněk Matějů narozen 1. května 1958 v Rychnově nad Kněžnou, kde maturoval na gymnáziu. Kompozici studoval na konzervatoři v Praze a na AMU (absolvoval v roce 1985). Kompoziční vzdělání si doplnil soukromými hodinami u Petra Ebena, Svatopluka Havelky a zahraničním kursem u Z. Rudzinského.

Během své skladatelské kariéry získal různá ocenění doma i v zahraničí (vítězství v mezinárodní soutěži „Donauballett 1994“ v Amsterdamu, které se následně odrazilo zakázkou na kompozici baletu pro Holland Dance Festival (dílo mělo premiéru v říjnu 1995 v proslulém Nederlands Dans Theater ). Na konci roku 1999 obdržel prostřednictvím České hudební rady cenu UNESCO za svou dosavadní práci na poli hudebního divadla.

Po úspěšném zakončení tříleté interní aspirantury na katedře hudební teorie a dějin hudby (AMU) začal pedagogicky působit na konzervatoři v Praze – od roku 1991. V roce 1993 obdržel zakázku na kompozici pro francouzský Ensemble Fractal a pozvánku k francouzské premiéře následovalo i pozvání k přednáškám na konzervatořích v Tours a Chinon a na universitě v Tours. Krátce po návratu z Francie se skladatel rozhodl věnovat výhradně kompozici. Existenčně to bylo možné díky spolupráci s filmem.

Tituly k pronájmu viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Imagine That
Saxomania / Zpívající anděl
Smorfia
Stéla zapovězení
TO-Y
Žížaláci / Piano Toy

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz