Zdeněk Bartošík

hudební skladatel (nar. 1974)

Zdeněk Bartošík získal hudební vzdělání (obor skladba) na Lidové konzervatoři v Ostravě (Ladislav Kajstura), Konzervatoři D. Kardoše v Topolčanech (Pavol Procházka) a na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze (Ivana Loudová).

Získal druhou cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži u příležitosti 100. výročí narození Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena za skladbu pro sólový klavír Images. Mezi další ocenění patří druhá cena za Pět miniatur pro klavír a třetí cena za Kaligramy (pro komorní soubor) v A tempo Competition 2008.

Jeho skladby premiérovali: Komorní filharmonie Pardubice, Jihočeská komorní filharmonie a Moravská filharmonie Olomouc, ze sólistů např. Lenka Kozderková (flétna), Markéta Mazourová (bicí nástroje), Kateřina Málková (varhany), Alena Fryščáková (flétna), Zdeňka Košnarová (klavír), Jan Dušek (klavír), Jan Keller (violoncello), Ondřej Hás (housle).

Tituly k prodeji:
Transformace

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz