Zdeněk Pololáník

hudební skladatel (nar. 1935)

Seznam autorových skladeb čítá několik stovek titulů, je všestranným skladatelem zasahujícím do všech hudebních druhů.

Absolvoval hru na varhany na konzervatoři v Brně u Josefa Černockého (1952–1957). Skladbu studoval nejprve soukromě u Františka Suchého a Vladimíra Malacka, na JAMU byl vyškolen ve třídě Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957–1961). Od ukončení studií dodnes se věnuje výhradně kompozici ve svobodném povolání.

V popředí jeho zájmu stála zprvu tvorba pro varhany, od konce 60. letech se orientoval na rozsáhlejší formy. Píše koncertní symfonickou (symfonie, concerta grossa, klavírní koncert aj.), komorní a vokální hudbu (dětské sbory aj.), balety a duchovní skladby (mše, žalmy, hymny ad.). Specifickou skladbou z jeho díla je scénické oratorium-opera-balet Šír haš-šírím na hebrejský text Písně písní pro sóla, sbor a orchestr.

Kompozičně vychází Pololáníkova hudba z tzv. klasiků hudby 20. století, zejména Igora Stravinského a Bohuslava Martinů. Důraz klade převážně na rytmickou a témbrovou složku. Rozsáhlou oblast představuje také hudba pro divadelní scény, rozhlas, film a televizi. Je například autorem hudby k filmu Lev s bílou hřívou nebo k seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Concerto grosso č. 2 pro klarinet, fagot a smyčce

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz