Zdeněk Šesták

hudební skladatel (nar. 1925)

Zdeněk Šesták se soustavně zabývá skladatelskou a muzikologickou prací.

V letech 1945–1950 studoval hudební vědu na Karlově univerzitě u Josefa Huttera a skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě Emila Hlobila a Miroslava Krejčího.

Po studiích byl zaměstnán jako odborný pracovník Ústředí lidové tvořivosti a Armádního uměleckého souboru, působil v rozhlase jako dramaturg a dosáhl několika funkcí ve Svazu československých skladatelů. Po roce 1957 se věnuje výhradně komponování a hudebně vědeckému bádání.

Jako rodák z Citolib u Loun se vědecky zabýval hudební minulostí právě tohoto kraje. Objevil, rekonstruoval a historicky zhodnotil hudbu citolibských skladatelů 18. století – otce Václava Jana Kopřivy, syna Karla Blažeje Kopřivy, Jana Adama Galiny, Jakuba Lokaje a Jana Nepomuka Venta. Tito hudebníci jsou označování jako citolibská skladatelská škola. V roce 2007 byla hudba těchto autorů zachycena na CD s názvem Musica Antiqua Citolibensis.

Jako skladatel je Šesták spíše tradičně orientovaným autorem, skladby mají většinou filosofický podtext. Komponuje hudbu symfonickou, koncertantní, komorní, sborovou, kantáty na lidové texty a skladby pro děti.

Jeho tvorba je pravidelně prezentována na festivalu Pražské premiéry. Při charakterizování jeho díla se mimo jiné dočteme, že "nepřímý vliv české kantorské tradice se více či méně latentně rýsuje v jeho celkovém úsilí po pevném tvaru a přehledné strukturovanosti každého díla."

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 "Cesta poznání"
Musica bizzarra per fagotto e pianoforte
Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr
Tři kusy pro klarinet a klavír

Missa solemnis in Dis - Karel Blažej Kopřiva (ed. Zdeněk Šesták)
Sinfonia ex Dis - Jan Adam Gallina (ed. Zdeněk Šesták)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz