Zdeněk Zahradník

hudební skladatel (nar. 1936)

Ve skladbě byl vyškolen ve třídě Václava Dobiáše na hudební fakultě AMU v letech 1954–1958. Po absolutoriu učil několik let na Pražské konzervatoři, od roku 1966 působil jako hudební režisér a později dramaturg vydavatelství Supraphon. Podílel se na realizaci četných nahrávek, z nichž mnohé získaly významná ocenění. Autorsky spolupracoval s komorním divadlem Lyra Pragensis.

Ve své tvorbě se nechal výrazně inspirovat lyricko epickou básní Máj Karla Hynka Máchy a podle této básně zkomponoval několik skladeb - melodramatickou kantátu Máj, tři symfonické obrazy, písně a jiné. Zprvu komponoval v duchu romantismu, v 60. letech absolvoval stáž ve Vietnamu a díky tomu ho ovlivnila hudba Orientu. Do své hudby integroval také prvky neoklasicismu nebo dodekafonie. Tradicionalistické východisko Zahradníkovy tvorby dokazuje jeho osobní krédo, kterým zůstává Šostakovičův výrok: "Melodie je myšlenka. A bez myšlenky není hudba!". Na této bázi komponuje komorní, orchestrální a vokální hudbu.

Raritou jeho tvorby je skutečnost, že své písně, melodramy a kantáty skládal nejen na texty českých básníků, ale i na staroperskou nebo vietnamskou lidovou poezii či na texty libanonského básníka Chalíla Giabrána.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Hommage à Gustav Mahler

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz