Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů navrhovatele uvedených v žádosti o exkurzi v Českém rozhlasu

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním zasíláte Českému rozhlasu návrh žádosti o provedení exkurze v Českém rozhlasu. Vaše kontaktní údaje ve Vámi vyplněném webovém formuláři mohou být osobními údaji ve smyslu platných právních předpisů. Český rozhlas, IČO: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., bude správcem Vašich osobních údajů (dále též „správce“) za účelem naplánování a provedení exkurze osob z Vámi označené organizace v Českém rozhlasu.

Potvrzenou žádostí o provedení exkurze zaslanou Vám elektronickou formou bude mezi Vaší organizací a Českým rozhlasem uzavřena dohoda o provedení exkurze v Českém rozhlasu. Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění této dohody. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu plánování a trvání exkurze, poté budou zlikvidovány. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa organizace, která vysílá do Českého rozhlasu osoby na exkurzi, budou zpracovávat zaměstnanci správce zabývající se marketingem na serverech Českého rozhlasu a ve svých osobních počítačích. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo správce.

Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s účelem a právním důvodem zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.