Zrestaurované malby v klášteře v Moravské Třebové

23. leden 2011

Františkánský klášter v Moravské Třebové zkolaudoval v minulých dnech některé své zrestaurované nástěnné malby. Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na nich pracovali sice zadarmo, ale přesto se obnova bez dotace neobešla.

Ambit kláštera zdobí kromě jiných maleb také devět fresek ze začátku minulého století. Malby na lunetách znázorňují například korunovaci Panny Marie nebo Nejsvětější srdce Páně – symbol křesťanské lásky, ale i další výjevy. Popisuje duchovní správce František Bartoloměj Uriga.

František Bartoloměj Uriga: „Nejzajímavější je tady Požehnání svatého Františka před smrtí městu Assisi. To je krásná malba, kde vlastně vyjadřuje jistě to požehnání pro celé město, když tam svatý František žil. Další čtyři jsou ze života svatého Františka. Ty výjevy byly dosti poškozené a teď byly studenty opravené, je to úžasné, že v dnešní době se podařilo takové dílo i bez peněz.“

Malby byly silně poškozené a studenti litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice museli nejdříve udělat odborný průzkum. K němu využili několik metod, včetně té, jejíž součástí bylo UV záření. Postupy svých prací konzultovali se zástupci Národního památkového ústavu a také s řeholníky kláštera. Studenti restaurovali fresky zadarmo, ale nějaké peníze si celá obnova vyžádala. Na restaurování přispěl františkánům Pardubický kraj. A proč podpořil penězi právě tyto malby, zdůvodňuje hejtman Radko Martínek.

Radko Martínek: „Tak je to samozřejmě z důvodu toho, že byly v katastrofálním stavu a Pardubický kraj prakticky každoročně podporuje ty nejohroženější církevní památky, mimo jiné.“

Opravy církevních památek bude Pardubický kraj podporovat i letos. V loňském roce dal sedm milionů korun, letos by měl dát zhruba stejnou částku.

Radko Martínek: „Tak mimo jiné by se na to rád těšil také františkánský klášter z Moravské Třebové, který má další řadu projektů, které potřebuje restaurovat. Teď mě napadá např. kostel ve Velimách, samozřejmě v Luži a celá řada dalších. Těch památek je hodně a také samozřejmě jsou to tzv. malé památky, tzn. to jsou ty nejrůznější drobné památky, které jsou na venkově a které se bez podpory kraje prakticky vůbec neobejdou.“

Františkánský klášter v Moravské Třebové by potřeboval zrestaurovat ještě další malby, např. v kapli svatého Petra, které by řeholníci rádi viděli v původním stavu. Počítají, že by se na obnově opět dohodli s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Budou rovněž usilovat o získání dotace od Pardubického kraje nebo města Moravská Třebová.

Spustit audio