Archivní a programové fondy

18. červen 2019

Archivní a programové fondy spravují archivní soubory Českého rozhlasu a zajišťují obsahovou podporu jeho vysílání.

Archiv pečuje o obrovské bohatství historických materiálů, zvláště zvuků a umožňuje jejich využití ve vysílání i pro badatele. Rešeršní oddělení a knihovna je prostředníkem mezi Archivem a vysíláním, dodává textové a zvukové podklady pro moderátory i redaktory a v neposlední řadě popularizuje rozhlasový archiv na sociálních sítích. Také zajišťuje fungování knihovny.

Archiv Českého rozhlasu

Fonotéka dodává do vysílání hudební i slovesné nahrávky a garantuje jejich výtečnou zvukovou úroveň a Hlavní katalog eviduje všechny informace o hudebních snímcích a zajišťuje pro rozhlas nákup komerčních nahrávek. Archivní a programové fondy rovněž zajišťuje fungování spisové služby.

Spustit audio