Celorozhlasové mediální partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem. Spolupráce spočívá především ve vysílání nekomerčních oznámení (spoty o stopáži 30“) na celoplošných stanicích Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a případně Plus).

Jak požádat o celorozhlasové mediální partnerství?

Žádost o celorozhlasové mediální partnerství je potřeba podat prostřednictvím on-line formuláře minimálně 3 měsíce před začátkem akce, resp. zahájením mediální kampaně projektu.

V případě veřejné sbírky doloží žadatel/žadatelka na vyžádání také oficiální povolení sbírky; přehled projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník. 

Jak probíhá výběr projektů?

Došlé žádosti vždy jednou měsíčně hodnotí a schvaluje komise sestavená z vedoucích pracovníků Českého rozhlasu, kteří zastupují programovou složku, zpravodajství, regionální vysílání, marketing a obchod.

Nejbližší posuzování žádostí se uskuteční v průběhu února 2022. Do výběru budou zahrnuty pouze kompletní žádosti odeslané prostřednictvím on-line formuláře s přiloženým mediaplánem kampaně, a to vše nejpozději do 31. ledna 2022.

V případě veřejných sbírek bude žadatel vyzván o doložení oficiálního povolení sbírky; přehledu projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník.

Správnost došlých žádostí je průběžně kontrolována zástupcem Českého rozhlasu a žadatelé jsou informováni o dalším průběhu hodnocení. Ke konci každého měsíce, ve kterém probíhá hodnocení, obdrží všichni žadatelé vyjádření, zda jejich projekt uspěl v rámci výběrového řízení.

Projekty a kulturní instituce podpořené v roce 2019

Charitativní a osvětové projekty:
Tříkrálová sbírka (Charita ČR), STOP! násilí na dětech (Nadace Naše dítě), Bezpečnost v dopravě (Platforma VIZE 0), Dobra není nikdy dost (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové), Včasná prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku (Nadace VIZE´97), ZUŠ OPEN (Nadace Magdaleny Kožené), Centrum provázení (Nadace Sirius), Celé Česko čte dětem a další

Kulturní projekty:
MFF Jeden svět, Zlín Film Festival, Národní festival Smetanova Litomyšl, MHF Pražské jaro, MHF Leoše Janáčka, Letní Letná, MHF Dvořákova Praha, MFF Ji.hlava a další

Kulturní instituce:
Národní divadlo, Národní muzeum, Česká filharmonie, Divadlo na Vinohradech, Národní zemědělské muzeum, Pražský literární dům

Kontakt

Doporučujeme, aby žadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Andrea Filičková
manažerka mediálních partnerství
tel. 221 551 315
email: andrea.filickova@rozhlas.cz  

Žádost o celorozhlasové partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem.

Údaje o projektu

Konání projektu od *
Např. 18.1.2022
Konání projektu do *
Např. 18.1.2022
Uveďte podrobný popis projektu, včetně časového harmonogramu. U charitativních projektů specifikujte základní východiska a cíle projektu.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Údaje o pořadateli

Nahrání souborů

Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: docx.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů