Celorozhlasové mediální partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem. Spolupráce spočívá především ve vysílání nekomerčních oznámení (spoty o stopáži 30“) na celoplošných stanicích Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a případně Plus).

Jak požádat o celorozhlasové mediální partnerství?

Žádost o celorozhlasové mediální partnerství je potřeba podat prostřednictvím on-line formuláře minimálně 3 měsíce před začátkem akce, resp. zahájením mediální kampaně projektu.

V případě veřejné sbírky doloží žadatel/žadatelka na vyžádání také oficiální povolení sbírky; přehled projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník. 

Jak probíhá výběr projektů?

Došlé žádosti vždy jednou měsíčně hodnotí a schvaluje komise sestavená z vedoucích pracovníků Českého rozhlasu, kteří zastupují programovou složku, zpravodajství, regionální vysílání, marketing a obchod.

Nejbližší posuzování žádostí se uskuteční v průběhu prosince 2023. Do výběru budou zahrnuty pouze kompletní žádosti odeslané prostřednictvím on-line formuláře s přiloženým mediaplánem kampaně, a to vše nejpozději do 30. listopadu 2023.

V případě veřejných sbírek bude žadatel vyzván o doložení oficiálního povolení sbírky; přehledu projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník.

Správnost došlých žádostí je průběžně kontrolována zástupcem Českého rozhlasu a žadatelé jsou informováni o dalším průběhu hodnocení. Ke konci každého měsíce, ve kterém probíhá hodnocení, obdrží všichni žadatelé vyjádření, zda jejich projekt uspěl v rámci výběrového řízení.

Projekty a kulturní instituce podpořené v roce 2022

Charitativní a osvětové projekty:
Tříkrálová sbírka (Charita ČR), Pomoc lidem nemocných ALS (ALSA, z.s.), ZUŠ OPEN (Nadace Magdaleny Kožené), Run For Help (No Foot No Stress, z.s.), Darovat má smysl (Fórum dárců), Ukaž respekt (BESIP), Pomoc obětem trestných činů a násilí (Bílý kruh bezpečí, o.p.s.), Pomoc obětem války na Ukrajině (Člověk v tísni, o.p.s. a další české humanitární organizace), Běh pro Paměť národa, Instituty Paměti národa, Den válečných veteránů (Post Bellum, z.s.), Papučový den (Fórum mobilních hospiců, z.s.), Iniciativa 8000důvodů (Nadace J&T), Konto bariéry (Nadace Charty 77), Týden rané péče a Namoč se pro ranou péči (Raná péče, z.s.) a další

Kulturní projekty:
MFF Jeden svět, Zlín Film Festival, Národní festival Smetanova Litomyšl, MHF Pražské jaro, MHF Leoše Janáčka, Letní filmová škola, Letní Letná, MHF Dvořákova Praha, Signal Festival, Noc literatury, MFDF Ji.hlava, Týden slovenského divadla, Studio Ypsilon, projekty Pražského literárního domu německého jazyka a další

Kulturní instituce:
Národní divadlo, Národní muzeum, Národní zemědělské muzeum, Národní památkový ústav, Národní galerie Praha, Česká filharmonie, Divadlo na Vinohradech, Univerzita Karlova, Moravská galerie v Brně

Kontakt

Doporučujeme, aby žadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Andrea Filičková
manažerka mediálních partnerství
tel. 221 551 315
email: andrea.filickova@rozhlas.cz  

Žádost o celorozhlasové partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem.

Údaje o projektu

Např. 2.12.2023
Např. 2.12.2023
Uveďte podrobný popis projektu, včetně časového harmonogramu. U charitativních projektů specifikujte základní východiska a cíle projektu.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Údaje o pořadateli

Nahrání souborů


Pro dokončení žádosti vložte mediaplán kampaně ve formátu doc nebo docx o velikosti max. 2 MB.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů