Celorozhlasové mediální partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem. Spolupráce spočívá především ve vysílání nekomerčních oznámení (spoty o stopáži 30“) na celoplošných stanicích Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a případně Plus).

Jak požádat o celorozhlasové mediální partnerství?

Žádost o celorozhlasové mediální partnerství je potřeba podat prostřednictvím on-line formuláře minimálně 3 měsíce před začátkem akce, resp. zahájením mediální kampaně projektu.

V případě veřejné sbírky doloží žadatel/žadatelka na vyžádání také oficiální povolení sbírky; přehled projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník. 

Jak probíhá výběr projektů?

Došlé žádosti vždy jednou měsíčně hodnotí a schvaluje komise sestavená z vedoucích pracovníků Českého rozhlasu, kteří zastupují programovou složku, zpravodajství, regionální vysílání, marketing a obchod.

Nejbližší posuzování žádostí se uskuteční v průběhu září 2022. Do výběru budou zahrnuty pouze kompletní žádosti odeslané prostřednictvím on-line formuláře s přiloženým mediaplánem kampaně, a to vše nejpozději do 31. srpna 2022.

V případě veřejných sbírek bude žadatel vyzván o doložení oficiálního povolení sbírky; přehledu projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník.

Správnost došlých žádostí je průběžně kontrolována zástupcem Českého rozhlasu a žadatelé jsou informováni o dalším průběhu hodnocení. Ke konci každého měsíce, ve kterém probíhá hodnocení, obdrží všichni žadatelé vyjádření, zda jejich projekt uspěl v rámci výběrového řízení.

Projekty a kulturní instituce podpořené v roce 2021

Charitativní a osvětové projekty:
Tříkrálová sbírka (Charita ČR), ZUŠ OPEN (Nadace Magdaleny Kožené), Naděje se vrátí (Charita ČR), Bílý kruh bezpečí, Run For Help, Darovat má smysl (Fórum dárců), Nepřiměřená rychlost (BESIP), informační kampaň Takoví jsme a další

Kulturní projekty:
MFF Jeden svět, Zlín Film Festival, Národní festival Smetanova Litomyšl, MHF Pražské jaro, MHF Leoše Janáčka, Letní filmová škola, Letní Letná, MHF Dvořákova Praha, MFF Ji.hlava, 1100 výročí od úmrtí sv. Ludmily, Noc divadel, Signal Festival, Studio Ypsilon a další

Kulturní instituce:
Národní divadlo, Národní muzeum, Národní zemědělské muzeum, Národní památkový ústav, Česká filharmonie, Divadlo na Vinohradech, Univerzita Karlova, Moravské zemské muzeum

Kontakt

Doporučujeme, aby žadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Andrea Filičková
manažerka mediálních partnerství
tel. 221 551 315
email: andrea.filickova@rozhlas.cz  

Žádost o celorozhlasové partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem.

Údaje o projektu

Konání projektu od *
Např. 28.9.2022
Konání projektu do *
Např. 28.9.2022
Uveďte podrobný popis projektu, včetně časového harmonogramu. U charitativních projektů specifikujte základní východiska a cíle projektu.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Údaje o pořadateli

Nahrání souborů

Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: docx.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů