Celorozhlasové mediální partnerství

Hudební festival Smetanova Litomyšl

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem. Spolupráce spočívá především ve vysílání nekomerčních oznámení (spoty o stopáži 30“) na celoplošných stanicích Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a případně Plus).

Jak požádat o celorozhlasové mediální partnerství?

Žádost o celorozhlasové mediální partnerství je potřeba podat prostřednictvím on-line formuláře minimálně 3 měsíce před začátkem akce, resp. zahájením mediální kampaně projektu.

V případě veřejné sbírky doloží žadatel/žadatelka na vyžádání také oficiální povolení sbírky; přehled projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník. 

Jak probíhá výběr projektů?

Došlé žádosti vždy jednou měsíčně (vyjma měsíce červenec) hodnotí a schvaluje komise sestavená z vedoucích pracovníků Českého rozhlasu, kteří zastupují programovou složku, zpravodajství, regionální vysílání, marketing a obchod.

Nejbližší termín posuzování žádostí se uskuteční v průběhu května 2019. Do výběru jsou zahrnuty pouze kompletní žádosti odeslané prostřednictvím on-line formuláře s přiloženým mediaplánem kampaně, a to vše nejpozději do 30. dubna 2019.

Ke konci každého měsíce, ve kterém probíhá hodnocení, budou všichni žadatelé informováni, zda jejich projekt uspěl v rámci výběrového řízení.

Projekty a kulturní instituce podpořené v roce 2019

Charitativní a osvětové projekty:
Tříkrálová sbírka (Charita ČR), Betlémy (Arcibiskupství pražské), Nadace Naše dítě, Cena VIA BONA (Nadace VIA), Konto bariéry (Nadace Charty 77), ZUŠ OPEN (Nadace Magdaleny Kožené), Linka bezpečí

Kulturní projekty:
MFF Jeden svět, Zlín Film Festival, Academia Film Olomouc, Národní festival Smetanova Litomyšl, MHF Pražské jaro, MHF Leoše Janáčka, Česko-Slovenský ples, Studio Ypsilon – 55. divadelní sezona, výstava 100 let česko-slovenské koruny

Kulturní instituce:
Národní divadlo, Národní muzeum, Česká filharmonie, Divadlo na Vinohradech, Pražský literární dům

Kontakt

Doporučujeme, aby žadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Andrea Filičková
manažerka mediálních partnerství
tel. 221 551 315
email: andrea.filickova@rozhlas.cz  

Žádost o celorozhlasové partnerství

Formou celorozhlasového mediálního partnerství podporuje Český rozhlas převážně dlouhodobé kulturní projekty, akce charitativního a vzdělávacího zaměření a další kampaně ve veřejném zájmu s celorepublikovým dosahem.

Údaje o projektu

Konání projektu od *
Např. 21.4.2019
Konání projektu do *
Např. 21.4.2019
Uveďte podrobný popis projektu, včetně časového harmonogramu. U charitativních projektů specifikujte základní východiska a cíle projektu.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Údaje o pořadateli

Nahrání souborů

Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: docx.