Mediální partnerství Českého rozhlasu

Český rozhlas v souladu se svým posláním média veřejné služby podporuje celou řadu kulturních a obecně prospěšných aktivit. V této oblasti má již tradiční postavení a v mnoha případech jde o ojedinělé projekty, které by bez pomoci Českého rozhlasu nevznikly.

Mediální partnerství Českého rozhlasu se zaměřuje především na oblast charity, kultury a vzdělávání. Při posuzování žádostí o mediální partnerství je kladen důraz zejména na společenský význam, prospěšnost, novátorství a mimořádnost. Žadatelé mají možnost volit buď mezi partnerstvím Českého rozhlasu jako celku, nebo partnerstvím některé ze stanic či regionálního studia.

Celorozhlasové mediální partnerství  

Celorozhlasová mediální spolupráce je navazována zejména s projekty výjimečného společenského či kulturního významu celorepublikového dosahu. Podpora projektů spočívá především ve vysílání nekomerčního oznámení (spotu o stopáži 30 vteřin) na celoplošných stanicích Českého rozhlasu (Radiožurnál, Dvojka, Vltava a případně Plus). Ročně lze touto formou podpořit okolo 40 – 45 projektů.

Pokud chcete požádat o celorozhlasové mediální partnerství, pokračujte zde.

Staniční / regionální mediální partnerství  

Staniční a regionální mediální spolupráce jsou navazovány s projekty, které svým zaměřením odpovídají formátu stanice nebo regionu. Prostřednictvím vhodné volby stanice či regionu tak mohou být podpořeny i menší zajímavé projekty lokálního charakteru, které tematicky zapadají do koncepce vysílání.

Pokud chcete zažádat o staniční nebo regionální mediální partnerství Českého rozhlasu, pokračujte zde.