Staniční / regionální mediální partnerství

Formou staničního a regionálního mediálního partnerství jsou podporovány kulturní projekty ve veřejném zájmu, charitativní a vzdělávací akce a další kampaně, které svým zaměřením a lokálním dosahem odpovídají formátu stanice.

Jak požádat o mediální partnerství?  

Žádost o staniční/regionální mediální partnerství je třeba podat minimálně 2 měsíce před začátkem akce, resp. zahájením mediální kampaně, a to prostřednictvím on-line formuláře, ve kterém žadatelé zvolí stanici nebo region, kam žádost směřuje. Tímto způsobem lze oslovit maximálně 3 stanice Českého rozhlasu.

V případě veřejné sbírky doloží žadatelé na vyžádání také oficiální povolení sbírky; přehled projektů, které budou podpořeny ze sbírky a vyúčtování sbírky za poslední ročník.

Jak probíhá výběr projektů

Došlé žádosti pravidelně hodnotí a schvaluje vedení stanice.

Na žádost odpovídá pracovník dané stanice zpravidla do měsíce po podání žádosti. Termín podání žádosti je posuzován dle data doručení kompletně vyplněného formuláře.

Kontakt

Doporučujeme, aby žadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Andrea Filičková
manažerka mediálních partnerství
tel. 221 551 315
email: andrea.filickova@rozhlas.cz

Žádost o staniční a regionální partnerství

Staniční a regionální mediální partnerství jsou navazovány s projekty, které svým zaměřením odpovídají formátu stanice nebo regionu. Prostřednictvím vhodné volby tak mohou být podpořeny i menší zajímavé projekty lokálního charakteru, které tematicky zapadají do koncepce vysílání.

Údaje o projektu

Např. 20.7.2024
Např. 20.7.2024
Uveďte podrobný popis projektu, včetně časového harmonogramu. U charitativních projektů specifikujte základní východiska a cíle projektu.

Spolupráce s Českým rozhlasem

Vyberte stanice, které chcete požádat o mediální partnerství (max. 3 stanice).

Údaje o pořadateli

Nahrání souborů


Pro dokončení žádosti vložte mediaplán kampaně ve formátu doc nebo docx o velikosti max. 2 MB.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů