Ceník pronájmu prostor, ozvučení a techniky v Praze

28. prosinec 2018

Český rozhlas nabízí k pronájmu nahrávací studia, ozvučovací techniku a přenosové vozy.

Čtěte takéPoptávkový formulář pro obchodní spolupráci

Nahrávací studia v Praze

 

Vícenáklady

V případě, že nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje s ohledem na konkrétní poptávaný rozsah nájmu (počet osob atd.) pro Český rozhlas představuje zvýšené náklady na zajištění tohoto nájmu (personální náklady, blokace přilehlých prostor atd.), má Český rozhlas právo připočítat k ceně 1 hodiny nájmu nebo ceně 1 frekvence dle tohoto ceníku paušální částku. Konkrétní výše nájemného bude stanovena v nájemní smlouvě mezi Českým rozhlasem a nájemcem.

Pronájem prostor pro natáčení filmu

Prostory Českého rozhlasu vhodné pro filmování apod. - cena smluvní od 3.000,- Kč / 1 hod. bez DPH.
Filmování a fotografování v prostorách budov ČRo na Vinohradech pouze se souhlasem ředitele Komunikace, marketingu a obchodu


Konkrétní podmínky

Český rozhlas si v odůvodněných případech vyhrazuje právo sjednat se zájemcem o nájem technického pracoviště, přenosové techniky či hudebního nástroje individuální podmínky nájmu, které budou stanoveny v nájemní smlouvě mezi Českým rozhlasem a nájemcem.

Spustit audio