Český misionář v Bavorsku

23. říjen 2011

Misionáře si obvykle představíme v nějakých vzdálených končinách. A možná překvapením je, že jejich působiště je i v sousedním Bavorsku.

První zmínky o misionářích nalezneme v Bibli ve Skutcích apoštolů. Už samo slovo misie nám naznačuje, oč se jedná. Pochází z latiny a původní význam bylo soustavné šíření křesťanství kázáním. Jaká je současnost misií? To byla otázka pro českého misionáře Bohuslava Švehlu, který už dvanáct let působí v bavorském Mnichově.

Bohuslav Švehla: „V Mnichově máme dvacet šest misií v devatenácti jazycích. To jsou vlastně cizojazyčné farnosti, které dělají službu, jako každá jiná farnost jenom s tím, že je to pro česky, slovensky, korejsky, bulharsky mluvící lidi.“

V čem se liší práce kněze, správce české farnosti, mimo území České republiky?

Bohuslav Švehla: „Já nejsem farář farnosti, ale farář misie, tzn. že to jsou česky mluvící lidi. To nejsou lidé, kteří bydlí na území kolem kostela, ale roztroušení po celém Německu.“

České misionáře vysílá Česká biskupská konference a také řeholní řády. K nejstarším Českým centrům, podobným jako to mnichovské, patří s více než sto padesátiletou historií České centrum v Chicagu. Ale zpět do Mnichova. Nejen duchovní služba, pravidelné bohoslužby v českém jazyce, biblické hodiny, také výlety a další aktivity.

Marie Popeláková: „Centrum funguje tak, že se scházíme ve čtvrtek, kdy tady jsou mše a buď od 17 nebo 18 hodin. Pak ještě po mši posedíme.“

Říká Marie Popelková, která v Mnichově žije pět let. Jaký je hlavní smysl misie dále doplňuje Bohuslav Švehla.

Bohuslav Švehla: „Snažíme se vytvářet určité společenství – rodinu – a ten, kdo ji potřebuje, ten kdo ji hledá, tak ji u nás najde.“

Mnichovské České centrum vzniklo po roce 1948, a to především pro naše emigranty a exulanty. Dnes sdružuje ty, kteří do se Bavorska vydají pracovat, studovat, ožení se tam či vdají. A přicházejí mezi ně také nevěřící.

Marie Popeláková: „Máme takové lidi a jsou naprosto úžasní. Myslím si, že se sehráli s námi a že vůbec tady ani nehraje roli takový ten rozdíl, jestli jsem křesťan nebo ne, ale jestli jsem člověk, který má srdce a který má toho ducha něco dělat a setkávat se s lidmi a pomáhat. My třeba děláme hodně výlety s mladými lidmi a byli jsme v Dolomitech, kam se jezdí každý rok na jeden týden a ta setkání jsou naprosto úžasná. Nejsme tam všichni křesťané, a přesto to výborně sedne dohromady.“

Doplnila Marie Popelková. V Německu existují čtyři Česká centra. To mnichovské ještě proslulo v dobách vysílání Rádia Svobodná Evropa přímými přenosy českých bohoslužeb a nezapomenutelnými jmény Otce Křišťana a Patera Fořta.

Spustit audio