Český rozhlas a Rozhlas a televízia Slovenska posílí spolupráci

4. září 2017

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a nově zvolený generální ředitel Rozhlasu a televízie Slovenska Jaroslav Rezník dnes podepsali společné prohlášení o prohlubování dosavadní spolupráce obou institucí.

Předmětem prohlášení je nejen programová a kulturní výměna, ale i zvýšení koordinace aktivit v rámci Visegradské čtyřky, Evropské vysílací unie i dalších mezinárodních struktur, na jejichž činnosti se obě instituce podílejí.

Významnou příležitostí k úzké spolupráci je zejména výročí 100 let od vzniku samostatného Československa a 50. výročí Pražského jara, která připadají na rok 2018. Dlouhodobá a úspěšná spolupráce Českého rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska je mementem společné historie a společně překonaných úskalí, řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Memorandum vyzdvihuje nezastupitelnou roli veřejnoprávních médií při budování demokratické společnosti, která musí být vždy a za všech okolností neoddělitelně spojena s vědomím zodpovědnosti za nezávislé a objektivní fungování médií veřejné služby.

K podpisu došlo v rámci 5. společného zasedání české a slovenské vlády na zámku Lednice.

Společné prohlášení generálních ředitelů Českého rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska naleznete v příloze.

Spustit audio