Český rozhlas svým zaměstnancům opět navýší mzdy a vyplatí i mimořádnou odměnu

3. prosinec 2020

Český rozhlas stejně jako v minulých letech navýší s účinností od 1. ledna 2021 svým zaměstnancům mzdy. Hodnota navýšení se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 6 % podle výše základního platu. Generální ředitel René Zavoral vyplatí všem zaměstnancům také mimořádnou plošnou odměnu.

„Efektivní hospodaření Českého rozhlasu nám opět umožnilo investovat do navýšení mezd a penzijního připojištění zaměstnanců. Český rozhlas stojí především na lidech, kteří vytvářejí a zabezpečují jeho program a vysílání. Vedení Českého rozhlasu záleží na tom, aby zaměstnanci cítili podporu i v dnešní složité době a byli spokojení. Od roku 2017 se nám podařilo v úhrnu navýšit průměrnou mzdu rozhlasových pracovníků o více než 15 procent. Díky tomu také ČRo nadále posiluje svoji konkurenceschopnost na trhu práce,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se dohodl se zástupci odborové organizace na plošném navýšení mezd pracovníků. Nejvyšší přidání ve výši 1 000 Kč mohou očekávat zaměstnanci s nižšími příjmy, a to až 6% navýšení základní mzdy, v dalších pásmech přidání činí 800 a 600 Kč. U zaměstnanců v nejvyšším pásmu do 50 000 Kč činí přidání 500 Kč. Zaměstnancům se základní mzdou nad 50 000 Kč mzda valorizována nebude. Od začátku roku 2021 dojde také k navýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců o 100 Kč, tedy na částku 1 500 Kč měsíčně. Na valorizaci mezd Český rozhlas vyčlenil 13 milionů korun.

Čtěte také

„Podobu krátkodobé části kolektivní smlouvy pro rok 2021, kterou jsme s vedením Českého rozhlasu právě podepsali, považuji za přijatelně příznivý kompromis dosažený v nepříznivé době. Chci poděkovat zástupcům vedení ČRo za věcný a konstruktivní přístup v průběhu kolektivního vyjednávání,“ dodal předseda Rady odborové základní organizace Jiří Hubička.

Mimořádná plošná odměna generálního ředitele bude vyplacena ve výši 20 % základní mzdy, minimálně však v částce 8 000 Kč.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců Českého rozhlasu se od roku 2017 po předcházející stagnaci pravidelně každoročně zvyšuje. Za období let 2017 až 2021 došlo v úhrnu k navýšení průměrné mzdy o více než 15 %. V roce 2021 by měla její výše překročit 43 tis. Kč.

Spustit audio