Český rozhlas udržuje stabilní pozici, úspěch zaznamenaly regionální stanice ČRo

9. srpen 2023

Aktuální výsledky hlavního výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za první pololetí 2023 ukazují, že Českému rozhlasu se daří udržet stabilní pozici podle podílu na trhu, který je aktuálně 27,6%. Radiožurnál zůstává i nadále nejposlouchanějším rádiem v České republice. V průměrném dni ho poslouchalo 842 tisíc posluchačů a v průměrném týdnu to byl 1 milion 629 tisíc posluchačů. Úspěšný posun podílu na trhu zaznamenaly regionální stanice ČRo.

„Jsem rád, že kromě tradičně silného postavení našich zpravodajských stanic se v prvním pololetí mimořádně dařilo regionálnímu vysílání Českého rozhlasu. Vnímám to jako výsledek dobře zvolené koncepce regionálního vysílání i osobního nasazení všech, kteří se v našich 14 regionálních studiích na tvorbě programu a vysílání stanic podílejí. Věříme, že naše regionální stanice mají potenciál pro získání dalších posluchačů," uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Přestože průměrná doba poslechu rádií dlouhodobě klesá, u regionálních stanic Českého rozhlasu se zvýšila o 17 minut (tj. o 8% ve srovnání se situací před čtvrt rokem), což se promítlo do jejich podílu na trhu, který je nyní 7,6% (ve srovnání s minulými výsledky je to posun o 0,8 procentního bodu).

Mírně posílil i počet týdenních posluchačů regionálních stanic, počet denních posluchačů se udržel na stejné rovině. Na zvýšení podílu na trhu se podílely zejména stanice ČRo Region, ČRo Brno, ČRo Hradec Králové a ČRo Sever.