Čtení Bible v Betlémské kapli

11. duben 2009

Na Zelený čtvrtek vyšel nový překlad Bible do češtiny. Před patnácti lety začal celý projekt pod názvem "Nová Bible Kralická", nynější vydání nese název "Bible - 21. století". Při té příležitosti začalo ve čtvrtek ve čtyřiaosmdesáti městech u nás (a také v americkém Chicagu) veřejné čtení tohoto překladu. Mediálním partnerem je i ČRo6 a Česká televize. Všechno začalo v Betlémské kapli.

Atmosféra v Betlémské kapli byla slavnostní, ale všichni řečníci současně dávali najevo radost z hotového díla. Bibli pro čtenáře 21. století překládal kolektiv deseti bohemistek a biblistů z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů. Vedoucí překladatelského týmu Alexandr Flek však připomíná, že Bible se překládá již 2000 let a není proto možné nepřihlížet k minulým českým vydáním. Vzorem byl pro ně překlad Bible kralické. Nynější vydání klade důraz na to, aby Bible hovořila živým jazykem a byla srozumitelná pro současného čtenáře. Jaké nejmodernější slovo tedy nový překlad přináší?

Alexandr Flek: "To je opravdu záludná otázka. My jsme se samozřejmě snažili vyhýbat takovým těm trendovým slovům, která by zase brzo pominula. Já bych možná neřekl moderní slovo, ale udal bych jeden příklad: Bible používá určité opisy některých věcí, například se píše v těch starších českých překladech, že ,Adam potom poznal Evu.' A ti, kdo znají kontext, tak vědí, že se tím míní, že ji intimně poznal. Ale běžný čtenář, nepřipravený, by byl zmaten: jako co se děje, proč by ji nepoznal, vždyť tam žádná jiná žena nebyla?! Takže my tam používáme současný slovník a mluvíme o tom, že Adam se miloval s Evou."

Logo

Alexandr Flek mluví o svém rozhodnutí před 17 lety začít pracovat na novém překladu Bible jako o povolání. Jak o tomto úkolu přesvědčil své spolupřekladatele a další osoby, které se na vydání překladu podílely?

Alexandr Flek: "Prostě někteří lidé začali mít pocit, že je to i jejich povolání, že vnitřně s tím byli ztotožnění a tak, jak někdo cítí, že se má stát malířem, někdo cítí, že se má stát třeba popelářem nebo kadeřnicí, tak tito lidé měli stejný pocit. Můj hlavní kolega na překladu Starého Zákona, Jiří Hedánek, prožíval už léta předtím, než jsem ho oslovil, takovou jistotu, že by se měl někdy podílet na překladu Bible, takže když jsem ho oslovil, tak byl připraven."

Jan Potměšil při představení Bible21 v Betlémské kapli

Náhodné není ani velikonoční, respektive pesachové načasování představení nové Bible. Podle organizátorů mělo připomenout, že židovsko-křesťanská tradice tvoří základ evropské identity a Bible je v tomto dědictví zásadním dílem společné oběma vírám. Náhodně vybrané nebylo ani místo konání, Betlémská kaple. Na význam Jana Husa, který tu kázal, ale také Jana Amose Komenského pro evropské křesťanství odkázal ve svém projevu nizozemský velvyslanec. Nový překlad Bible se totiž tiskl právě v Nizozemí. Proč, odpovídá Alexandr Flek.

Alexandr Flek: "V Holandsku jsme našli tiskárnu, která se specializuje právě na tisk Biblí už 150 let, a zjistili jsme, že jsou nejlepší. Nebyla to nejlevnější možnost, ale říká se, že nikdy nedostaneš druhou šanci udělat první dojem, a my jsme chtěli, aby se to první vydání určitě povedlo."

Představení Bible21 v Betlémské kapli

Bible pro 21. století chce kromě velice dávné historie připomínat i historii české svobody od roku 1989. Jde o unikátní čin, když si uvědomíme, že od vydání posledního překladu Bible, ekumenického, uplynulo celých 30 let. Bylo to v atmosféře deformované komunismem, takže takové akce, jako v Betlémské kapli, byly tenkrát nemyslitelné.

Spustit audio