Diskuse Českého rozhlasu Leonardo: Bezpečnost potravin. Biopotraviny - móda nebo zdravý rozum?

9. září 2010

Český rozhlas Leonardo, časopis Vesmír a Lidová univerzita Městské knihovny v Praze vás zvou na diskusi o problematice biopotravin.

Znamená přívlastek "bio", že jde o zdravější potraviny? Jde o okrajový problém šťastnější části světa? Nebo jen o rafinovanou marketingovou strategii? Jak to je v EU s kontrolou jakosti potravin?

Středa 15. září 2010 od 19 hodin v malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1, Praha 1)

Hosté:
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.
Ing. Slavomíra Vavreinová, ředitelka VÚ potravinářského, v. v. i.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina,DrSc., klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta UK v Praze a VFN v Praze

Moderuje:
Luboš Veverka
Český rozhlas Leonardo

Vstup zdarma.
Více informací na leonardo.rozhlas.cz

Spustit audio