Dokáže voda myslet?

27. září 2005

V rámci představování úspěšných snímků soutěžících na festivalu filmů s tematikou životního prostředí Ekofilm nabízí tentokrát Česká televize dokument režiséra Tomáše Škrdlanta Myšlení vody. Jak už jsme u Škrdlanta zvyklí, pojímá i tentokrát téma v širších souvislostech a zamýšlí se nad obecnými otázkami lidského bytí a nebytí.

Film pojímá vodu nejen jako základní a životně důležitou složku našeho prostředí, ale také jako živel, jako archetypální metaforu všech plynoucích procesů, tedy myšlení, času a života. "Všechny živly jsou archetypy - něco, co se člověk současné civilizace snaží vymýtit ze svého vědomí, avšak nemůže zabránit tomu, aby mytické myšlení dál pracovalo v našem nevědomí," říká k tomu režisér. Ve svém snímku si všímá například i toho, jak hluboce jsou vodní přirovnání zastoupena v našem jazyce: do čeho všeho se noříme, v čem všem se topíme, hledáme prameny a zdroje, jdeme proti proudu, nebo plyneme s proudem, dotkneme se dna, nebo se konečně nadechneme nad hladinou, unášejí nás vlny naší mysli, spíme, jako když nás do vody hodí, naše trpělivost přeteče, rosteme jak z vody, žízníme nejen po tekutinách, příležitost nám protekla mezi prsty, nevstoupili jsme dvakrát do téže řeky, protože čas plyne jak voda.

Voda může být metaforou života

Závěrečným posláním filmu, se kterým přichází Tomáš Škrdlant, by mělo být zjištění (či ujištění), že člověk s vodou může vytvořit živý partnerský vztah a že namísto trvalé války může existovat vzájemné spolužití a spolupráce. "K tomu je ovšem třeba nahlížet vodu jako využitelnou věc existující k naší potřebě, ne jako přírodní sílu, kterou musíme porazit, pokořit, spoutat a vnutit jí naše libovolná přání, ale jako bytost, ke které se můžeme vztahovat jako k partnerovi, se kterým hledáme oboustranně prospěšné soužití, koexistenci v harmonické jednotě života na zemi," dodává Škrdlant. Myšlení vody pak podle něj není realistický dokumentární film v obvyklém smyslu, ale obrazová nabídka proměny našeho vztahu k vodě, k celému prostředí a skutečnosti, která nás obklopuje. A tím i k sobě samým.

Spustit audio