Dotýkejte se, prosím!

18. květen 2016

Letité dilema: Mají se k výuce používat digitální technologie? Nestráví pak děti většinu dětství pohledem na displeje a obrazovky? Odpověď zní: Mají, ale přiměřeně.

Nezisková organizace EDULAB (EDUkační LABoratoř) zahájila ve školním roce 2014/15 projekt Škola dotykem. „Primárním cílem bylo naučit učitele pracovat s dotykovými technologiemi, aby se jich nebáli a zvýšili si své digitální kompetence,“ říká ředitel Edulabu Michal Orság.

Nejdříve bylo potřeba vytipovat 12 českých škol, protože přesně tolik tříd bylo možné vybavit tablety pro každého žáka a interaktivní tabulí, které se dají vzájemně propojit. Zároveň šlo o to vyškolit učitele a předat jim metodiku, jak tyto přístroje smysluplně používat ve výuce. Ve školním roce 2015/16 už se těchto 12 „kmenových“ tříd otevřelo i pro další studenty.

Během dvou let se do projektu zapojilo zhruba 1000 žáků a 100 učitelů. Své znalosti, jak lze dotykové technologie použít ve výuce, mají předávat dál. Z oněch 12 škol vznikla jakási „vzdělávací centra“, která pořádají semináře pro další učitele v regionu.

Jen jako doplněk!

Dospělým se často nelíbí, že by děti, které už tak tráví příliš mnoho času u tabletů a chytrých telefonů, měly tyto přístroje ještě používat ve výuce. Toho jsou si autoři projektu vědomi. „My tablet vnímáme jako doplněk výuky. Rozhodně si nemyslíme, že by žáci měli vyházet všechny učebnice. Naším cílem je ukázat učitelům možnosti, jak se na dotykových technologiích vzdělávat, aby pak žákům mohli ukázat, že to nejsou jenom hračky,“ říká Michal Orság.

Nainstalovaný softwair navíc učiteli umožňuje kdykoli zjistit, co ten který žák na tabletu právě dělá. Může také zakázat, případně povolit aplikace, které mohou žáci používat, takže se učitelé nemusejí obávat, že budou děti utíkat od výuky například na sociální sítě.

Zajímá vás, které mýty kolují kolem tabletů? Poslechněte si rozhovor s Michael Orságem, ředitelem Edulabu.

Spustit audio