Jak založit a udržet školní čtenářský klub

26. květen 2016

Nová škola, o.p.s. realizovala tříletý projekt Čtenářské kluby. Patnáct z jednadvaceti klubů, které v rámci projektu vznikly, nadále trvá i bez finanční a metodické podpory. Sen se stal skutečností.

Předchozí slova znějí v současné době téměř jako pohádka, ale je to exaktní důkaz, že děti lze u pravidelného čtení dobrovolně udržet. Co je k tomu zapotřebí? „Hlavně knížky a pak lidi, kteří jsou ochotni klub vést,“ říká odborná metodička projektu a pedagožka Mgr. Irena Poláková. „Ti lidé by měli dostat něco zaplaceno za práci, kterou vykonávají, a pokud si nevědí rady, mělo by se jim dostat metodické podpory.“ To vše grant Evropského sociálního fondu s podporou MŠMT umožňoval.

Úspěch téměř nečekaný

„My jsme si vůbec nemysleli, že o kluby bude takový zájem. Domnívali jsme se, že budeme každý půlrok muset dělat nový nábor, dokonce jsme měli asistenty, kteří měli obcházet rodiny a zvát děti, ale nebylo to potřeba,“ říká Mgr. Poláková. Podle ní měl projekt úspěch díky učitelům, kterým se podařilo vzbudit zájem dětí, a pak díky dvojicím učitel-knihovník, kteří kluby vedli a neustále udržovali dětský zájem v průběhu času.

Během tří let přišly i krize. Děti to najednou bavilo méně, odcházel donedávna nadšený člen… A právě v těchto chvílích byla důležitá metodická podpora, kterou, kromě financí, projekt umožňoval.

Všimli si i na ministerstvu

„Projekt byl v podstatě jeden velký experiment, kdy jsme se rozhodli využít něčeho, co je známé, na co nemáme žádné know-how. Čtenářský klub, prostor, kde si společně čteme, kde se bavíme o knihách, kde si knihy doporučujeme, není nic, co bychom vymysleli,“ říká Irena Poláková

Že šlo o experiment úspěšný, dokládá i reakce MŠMT, které vyhlásilo zjednodušené grantové řízení. Pokud mají školy zájem, mohou si podat velmi jednoduchou grantovou žádost a čtenářský klub založit.

Předpoklady k úspěšnému vedení klubu:

- důvěřuji knihám. Věřím, že toto médium i dnes dokáže zaujmout, aniž bychom mu museli přidávat zvuk nebo obraz
- já sám, coby vedoucí klubu, jsem čtenář
- znám dětskou literaturu a aktivně ji vyhledávám
- všímám si dětí, jsem schopen reagovat na jejich potřeby a doporučovat jim knihy

A jak poznat, která kniha je pro konkrétní dítě vhodná? Dozvíte se v rozhovoru s metodičkou projektu Čtenářské kluby Mgr. Irenou Polákovou.

Spustit audio