Hodnoty Evropské vysílací unie

7. listopad 2011

Všestrannost, nezávislost, znamenitost, rozmanitost, odpovědnost a inovace. Těmito šesti základními hodnotami se řídí aktivní členové Evropské vysílací unie, včetně Českého rozhlasu.

V červnu 2012 se ve Štrasburku členové Evropské vysílací unie (EBU) dohodli na znění Deklarace základních hodnot veřejnoprávních médií. Ta upřesňuje hodnoty, kterými se členské mediální organizace budou řídit. Podle Deklarace tak budou veřejnoprávní média nadále usilovat o to, aby nabízela různorodý obsah všem složkám společnosti a byla dostupná všem bez rozdílu. Chtějí mít důvěru všech diváků a posluchačů, které považují za své vlastníky, pro něž chtějí pracovat profesionálně a s kvalitními výsledky. To vše hodlají veřejnoprávní média činit odpovědně, transparentně, ale také inovativně.

Mezinárodní Deklarace se v mnohém prolíná s obsahem dokumentu mise, vize, hodnoty a cíle, kterým se Český rozhlas dlouhodobě řídí. České znění Deklarace si můžete stáhnout v příloze.

Natáčení rozhlasové hry ve studiu Českého rozhlasu

Český rozhlas jako součást Evropské vysílací unie

Český rozhlas je od roku 1993 aktivním členem Evropské vysílací unie, největší mezinárodní asociace sdružující evropská, ale i některá mimoevropská veřejnoprávní média. EBU se sídlem v Ženevě reprezentuje svých 74 aktivních členů a propaguje význam veřejnoprávních médií na evropské i celosvětové úrovni. Zprostředkovává spolupráci mezi jednotlivými vysílateli, jako je například výměna audiovizuálního obsahu od hudby po zpravodajství. Svým členům poskytuje právní poradenství a hájí jejich zájmy na půdě Evropské unie. EBU úzce spolupracuje s dalšími evropskými institucemi jako je UNESCO, vztahy rozvíjí i s ostatními mezinárodními uniemi vysílatelů.

Český rozhlas významně přispívá do zpravodajské i hudební výměny, čímž také propaguje českou kulturu v zahraničí. V tomto ohledu dokonce patří k nejaktivnějším členům Evropské vysílací unie. Spolupracuje také v oblasti produkce a přenosů rozhlasového vysílání. V blízkém a pravidelném kontaktu je nejen s hlavním sídlem EBU, ale na bilaterální bázi také s jednotlivými členy unie.

Spustit audio