Jak se stát rozhlasovým elévem?

Základním předpokladem pro přijetí do elévského programu je aktivní zájem o rozhlasovou práci a široký všeobecný rozhled nejen v problematice médií. Pochopitelným požadavkem je časové přizpůsobení se potřebám výcviku. Mimo jiné i z těchto důvodů preferujeme studenty vysokých škol.

Svůj zájem o vstup do elévského programu vyjádříte zasláním strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu elevove@rozhlas.cz.

Účast v elévském programu je bezplatná, na období výcviku je nutné uzavřít s Českým rozhlasem licenční smlouvu.

Vzhledem k mimořádné situaci, vyvolané epidemií covidu-19 a řadou všeobecných i interních omezujících opatření, bude i přijímání nových uchazečů o účast v elévském programu ve školním roce 2021/22 nestandardní a omezené. Uskuteční se pouze konkurz do skupiny zpravodajství, a to online od 24. května do 4. června 2021 (konkrétní termíny budou upřesněny). Uzávěrka přihlášek do nového programu pro elévy zpravodajství je v pátek 14. května. Do programu bude vybráno maximálně 15 zájemců.

Skupina publicistiky, která v uplynulých měsících nemohla praktický výcvik absolvovat, zatím nové uchazeče přijímat nebude. Zájemci o práci v této skupině se přesto mohou i dále hlásit. Jakmile to situace umožní, bude zorganizován konkurz i do této skupiny.