Jak se stát rozhlasovým elévem?

Základním předpokladem pro přijetí do elévského programu je aktivní zájem o rozhlasovou práci a široký všeobecný rozhled nejen v problematice médií. Pochopitelným požadavkem je časové přizpůsobení se potřebám výcviku. Mimo jiné i z těchto důvodů preferujeme studenty vysokých škol.

Svůj zájem o vstup do elévského programu vyjádříte zasláním strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu elevove@rozhlas.cz.

Účast v elévském programu je bezplatná, na období výcviku je nutné uzavřít s Českým rozhlasem licenční smlouvu.

Příjem přihlášek do elévského programu na školní rok 2022/2023 je již uzavřen. Děkujeme za zájem.

Vzhledem k omezené kapacitě elévského programu budou vybraní uchazeči pozváni v průběhu června ke konkurznímu pohovoru.

V souvislosti se stále probíhající epidemií covidu-19 si Český rozhlas vyhrazuje možnost změnit formu a termíny konkurzního řízení.