Jan Jiří Heinsch - malíř barokní zbožnosti

23. říjen 2006

V nově upravené Císařské konírně Pražského hradu byla otevřena výstava Jan Jiří Heinsch. Malíř barokní zbožnosti. Výstavu, která nás seznamuje s tvorbou dosud opomíjeného barokního umělce, uspořádala Správa Pražského hradu spolu s Ústavem dějin umění.

Návštěvníci uvidí celkem na třicet obrazů z českých sbírek a kolem třiceti kreseb, grafických listů a knižních tisků tohoto barokního malíře. Výstavu doprovází Heinschova monografie o 190 stranách , kterou vydaly Správa Pražského hradu, nakladatelství Gallery a Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Kdo byl Jan Jiří Heinsch a jaký otisk zanechal v barokním umění, se kurátora výstavy a současně autora umělcovy monografie Michala Šroňka ptal Karel Oujezdský.

"Heinsch je člověkem, který je v podstatě zapomenutý. Jeho dílo vždy stálo mezi velkými figurami českého baroka jako byl na jedné straně Škréta, zakladatel české barokní malby, a na druhé představitelé vrcholného baroka jako byli Brandl, později Reiner, nebo sochaři Braun a Brokof."

Logo

Proč podle vás zůstal zapomenut, přesto že je to malíř monumentálních děl?

"Určitě mu uškodilo to, že byl celý život velice úzce orientován na řádové objednavatele, v prvé řadě na jezuity, a za druhé to trošku souvisí i s tím, že český dějepis umění byl dlouho zahleděn zejména do toho vrcholného, expresivního, dynamického baroka a Heinschův realismus představoval něco méně přitažlivého."

Co víme o Heinschově životě?

"Víme toho vlastně poměrně málo, narodil se v roce 1647 v Kladsku, tzn. v dnešním Polsku, ale další datum je až z roku 1679, kdy je zmíněn jako staroměstský měšťan v Praze, a potom známe už jen několik drobností. Umírá v roce 1712. To znamená, že hlavním pramenem o Heinschově díle a životě je dílo samotné."

Jaké dílo zanechal?

"Zanechal dílo neobyčejně rozsáhlé. Dneska známe asi 150 obrazů, několik set grafických listů a mědirytových ilustrací a poměrně velké množství kreseb."

Jaké byly náměty jeho obrazů?

"Umělecké dílo tehdy sloužilo zejména náboženské výchově a vzdělávání, ale například v ilustracích životopisů významných jezuitů, které Heinsch navrhoval, se setkáme s mnohými tématy, která ukazují také všední život tohoto řádu, např. jezuitů jako řemeslníků, učitelů, misionářů, zpovědníků, kazatelů apod."

Jak byste charakterizoval Heinschovu malbu?

"V první řadě je to významný představitel českého klasicistického směru barokní malby, za druhé je to malíř neobyčejně kvalitních zátiší a za třetí je to úžasný vypravěč náboženských příběhů - proto jsou před exponáty umístěny poměrně rozsáhlé popisky, které se snaží návštěvníkům tlumočit obsah jednotlivých děl tak, aby jim mohli co nejlépe porozumět."

Jan Jiří Heinsch. Malíř barokní zbožnosti
20. října 2006 - 28. ledna 2007
Císařská konírna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18

Spustit audio