Jan Novák

hudební skladatel (1921–1984)

Jan Novák se narodil v Nové Říši, elitní všeobecné vzdělání získal na jezuitském gymnáziu na Velehradě a na klasickém gymnáziu v Brně. Právě zde je třeba spatřovat počátky jeho celoživotního zájmu o latinu a antickou kulturu. Po maturitě vstoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval současně hru na klavír a skladbu.

Jako příslušník smutně proslulého “ročníku 21” byl však totálně nasazen v Německu, takže konzervatorní studia ve skladatelské třídě Viléma Petrželky mohl ukončit až v roce 1946. Poté pokračoval ve studiích na nově zřízené pražské AMU a brněnské JAMU. V roce 1947 absolvoval stipendijní pobyt krátce u Aarona Coplanda na Berkshire Music Centre v Tanglewoodu a poté studoval zhruba půl roku soukromě u Bohuslava Martinů v New Yorku. Zvláště Martinů měl na Novákův další skladatelský vývoj zásadní vliv. 

Do vlasti se vrátil v osudném únoru 1948 a usadil se v Brně jako skladatel ve svobodném povolání, kde si od začátku vydobyl respekt jako velký skladatelský talent. Kvůli svému svobodnému myšlení, neochotě přizpůsobit se tehdejšímu politickému režimu, zájmu o klasickou kulturu a příslušnosti ke katolické církvi trpěl politickým nátlakem. 

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let se úspěšně věnoval i filmové a scénické hudbě (Karel Kachyňa, Jiří Trnka, Karel Zeman aj.). Se svou manželkou Eliškou, rovněž znamenitou klavíristkou, vytvořil známé klavírní duo. Když se v roce 1961 nezúčastnil voleb, vyvolal tak další politický skandál, což mělo za následek vyhoštění ze Svazu československých skladatelů a znemožnění dalšího uměleckého vývoje.  V uvolněných šedesátých letech, po znovunabytí členství ve svazu skladatelů, se Novák stal respektovanou osobností hudebního Brna i celé tehdejší československé moderní hudby.

Po okupaci Československa emigroval do zahraničí a působil postupně v Dánsku (1968), Itálii (1969–1977) a Německu (1977–1984). Zde Jan Novák 17. listopadu 1984 zemřel. Po dobu emigrace se Novákova hudba v tehdejším Československu přestala provozovat a nové skladby, které Novák vytvořil již v cizině, u nás zůstaly na dlouhou dobu takřka neznámé. Teprve po pádu komunistického režimu se českým posluchačům znovu otevřela možnost seznámit se s tvorbou tohoto významného autora.

Orchestrální materiál k pronájmu:
Concentus biiugis pro čtyřruční klavír a smyčce
Koncert pro dva klavíry a orchestr 
Ludi symphoniaci
Variace na téma Bohuslava Martinů pro orchestr

Tituly k prodeji:
Aeolia pro dvě flétny a klavír
Capriccio pro violoncello a orchestr
Capriccio pro violoncello a orchestr- klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani (Čtyři křesťanské hymny pro klavír s vokálním partem ad libitum)
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou / klavírem
Kouzelné písně pro flétnu (nebo klarinet), zpěv panenský a bubínek
Marsyas pro pikolu a klavír
Odae pro klavír
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata pro klavír
Rotundelli pro violoncello a klavír
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis pro cembalo
Sonata gemella pro dvě flétny
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus pro flétnu, housle a klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva pro sólovou flétnu
Toccata chromatica pro klavír
Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz