Jindřich Marek

Vedoucí Hlavního katalogu

Co dělám v rozhlase:

Do Hlavního katalogu Českého rozhlasu jsem nastoupil v roce 2009 jako pracovník dokumentace, od roku 2020 působím na pozici vedoucího. Snažím se, aby Hlavní katalog v Rozhlase i nadále zastával kvalifikovanou funkční roli a poskytoval kvalitní servis rozhlasovým tvůrcům i veřejnosti.

Před rozhlasem:

Vystudoval jsem Gymnázium Joachima Barranda v Berouně (2002) a poté Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor skladba u Mgr. Michala Macourka (2008). Po ukončení studií jsem půl roku pracoval a sbíral zkušenosti jako kustod Českého národního symfonického orchestru.

Ve volném čase:

Jsem klavíristou Orchestru Václava Hybše a několika dalších hudebních těles a sbormistrem a aranžérem amatérského pěveckého sboru KUBR.

Všechny články

Stránky