Josef Černý

autor pořadu

Spotřebitelský poradce s pravidelnou rubrikou v Dobrém ránu.

Proč jste si vybral práci právě v rozhlase? Domnívám se, že rozhlas je to správné médium, které umožňuje pružně předávat zkušenosti (v mém případě ze spotřebitelské oblasti) širokému okruhu lidí. Proto jsem byl velmi potěšen, když mne Český rozhlas vyzval ke spolupráci. Podle ohlasů předpokládám, že probíhá ke spokojenosti všech, tedy mé, rozhlasu a především posluchačů.

Dosavadní kariéra: Střední průmyslová škola elektro, 25 let v podniku Tesla, kde jsem se od začátku věnoval reklamacím, dalších 20 let jako soukromý prodejce, jako vedlejší náplň spolupráce s tehdejším Sdružením obrany spotřebitelů. Měl jsem tedy možnost poznat problematiku reklamací jednak z obou stran prodejního pultu, ale i jako výrobce, kterého podnik Tesla zastupoval. Všechny tyto letité zkušenosti se nyní snažím zúročit ve prospěch především rozhlasových posluchačů.

Zájmy a záliby: Každá práce, která má nějaký smysl a tam patří mimo jiné právě i poradenská činnost, staré české filmy, hudba 60.a 70.let.